Юроком 2000 ООД

В услуга на своите клиенти предлагаме, монтаж, демонтаж и проверка на водомери за топла и студена вода, радио модули, както и абонаментно дистанционно отчитане на разходомери и подаване на данните от отчета в съответното водоснабдително дружество.

Проекти

Юроком 2000" ООД има изпълнени множество жилищни проекти. Юроком 2000 е изпълнител по редица инфраструктурни проекти, където специалистите във фирмата са предоставили отлична работа по консултирането за избора на устройства и тяхната реализация.

Виж тук

Услуги

В услуга на своите клиенти предлагаме, монтаж, демонтаж и проверка на водомери за топла и студена вода, радио модули, както и абонаментно дистанционно отчитане на разходомери и подаване на данните от отчета в съответното водоснабдително дружество.

Виж тук

Продукти

Разгледайте нашите продукти.

Виж тук


  Компании