Виталтранс EООД

За фирмата

“Виталтранс” EООД е дружество с ограничена отговорност, създадено през януари 2003 г. Фирмата извършва автотранспортни услуги, услуги със строителна техника, добив и продажба на инертни материали – баластра. Седалището на дружеството и автопаркът са в град Първомай, Пловдивска област. Баластрата се добива в собствена кариера, която разработваме с 35-годишна концесия. Добитите материали се използват при стоителството на пътища и канализационни мрежи в региона на град Първомай.

Виж тук

Техника

""Виталтранс"" ЕООД предлага транспортни услуги, услуги със строителна техника, транспорт на бетонови смес. Фирмата разполага с богат автопарк.

Виж тук

Материали

""Виталтранс"" ЕООД разработва собствена кариера за добив на баластра с 35-годишна концесия. Материалът се добива при стриктен производствен контрол в съответствие с БДС EN 13242:2002+А1:2007 за добив на скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство. Баластрата, произведена от нас, се използва главно при стоителството на пътища и канализационни мрежи в региона на град Първомай. Материалите ни са използвани и при изграждането на скоростната ЖП линия Пловдив - Свиленград и при строежа на Автомагистрала ""Марица"".

Виж тук


  Компании