Възможности за работа: откъде за започна

 

Кариерните посоки могат да се променят с времето, така че откриването на това, което искате от кариерата и какви са вашите интереси, изисква постоянен размисъл.

 

Кариерното проучване може да ви помогне да научите повече за дадена индустрия или професия, която обмисляте. Тя дава представа за възможностите за кариера и текущите тенденции в индустрията.

 

Започнете

За да започнете проучването си, помислете какво искате да правите и какви са вашите интереси. Използвайте „Моят кариерен профил“, като инструмент за изследване на кариерата. Това ще ви помогнете да проучите кариерните пътища, ще помогне за вашето самопознание и за взимането на кариерните решения. Можете да научите повече за вашите интереси, умения, ценности и да проучите многото професии.

 

Какво представлява тази работа?

Говорете с хора от съответната индустрия, търговска или професионална асоциация, за да откриете какво е да работите в тази индустрия. Съберете информация:

 

    • събирайте знания от първа ръка за професията или индустрията

    • направете ценни контакти и да чуйте лични кариерни истории

    • получете информация за възможностите за заетост и за работата

    • проучете уменията или квалификациите, необходими за различните позиции.

Когато търсите информация, вашия контакта трябва да бъде наясно, че не търсите работа, а искате информация за индустрията, уменията и необходимите квалификации. Времето е ценно, така че трябва да бъде ясно това, което искаш да чуеш. Ако времето е проблем, може дори да предложите кратък разговор по телефона.

 

LinkedIn е друг отличен инструмент за изследване на лица, работещи в области или компании. Бихте могли да потърсите онези, с които имате нещо общо, като например - завършилите вашето средно училище или университет - те може да са по-склонни да говорят с вас.

 

Ако контактното лице се интересува, обяснете целите си и организирайте времето за проучване. 

 

Създайте списък с контакти

Чрез вашите изследвания, разработете списък с контакти, свързани с определени професии или индустрии. Тези контакти могат да бъдат полезни за кариерното ви изследване и за получаване на допълнителна информация за кариерните пътища. Този списък може да включва:

 

    • Служители за набиране на персонал

    • Мениджъри по човешки ресурси

    • Практикуващи кариерно образование

    • Контакти с професионални асоциации

    • Контакти от LinkedIn

    • Приятели и семейство.  Кариерни статии