Умения на работното място

 

Уменията за заетост са нетехническите умения, необходими за намиране на работа. Често наричани „меки умения“, те включват умения като:

    • общуване

    • съвместна дейност

    • разрешаване на проблем

    • инициатива

    • планиране и организиране

    • вземане на решение

    • самоуправление.

Тези умения са високо ценени от работодателите и индустрията. Така че способността ви да предоставите примери за това как сте развили тези умения е ценна, когато търсите работа.

 

Развийте уменията си

Уменията могат да се развият на много места и по много начини, включително в училище, на работа, чрез хобита и спорт. Например, за да развиете или подобрите уменията си за общуване, можете да:

    • представяте устни презентации в клас

    • работите в обслужването на клиенти (лице в лице или по телефона)

    • пишете задачи и доклади, като част от вашето обучение

    • блогвате или използвате социални медии.

Ако сте в началото на кариерата си, професионалният опит може да ви помогне да развиете уменията си и да предоставите доказателства за способността ви на работното място. 

 

Основни умения

Съществуват различни списъци с умения за заетост. Единият списък, основната рамка за развитие на уменията за работа, се основава на десет области на уменията. Австралийските работодатели и промишлеността са идентифицирали тези умения, като необходими за придобиване и запазване на заетостта.

 

Всяка област за умения е групирана в една от трите категории за общо умение. Десетте области на уменията включват:

 

Навигирайте 

    1. Управление на кариерата и професионалния живот: Управлявайте решенията през целия живот за това как, кога и къде да работите.

    2. Работа с роли, права и протоколи: Разбиране на работните роли и правата, и очакванията на работното място.

 

Взаимодействайте с другите

    3. Общувайте за работа: Използвайте комуникативни умения за постигане на резултати.

    4. Свържете се и работете с другите: Изградете взаимоотношенията, свързани с работата, необходими за постигане на резултат в рамките на работна група, или постигане на цели чрез екипно базирано сътрудничество.

    5. Разпознаване и използване на различни гледни точки: Разпознаване и реагиране на различни ценности, вярвания и поведение, използване на различни перспективи за работа и разрешаване на конфликт, когато възникне.

 

Свършете работата

    6. Планиране и организиране: Идентифицирайте и направете необходимите стъпки за изпълнение на задачите и разпределете работата си.

    7. Вземайте решения: Направете избор от редица възможности.

    8. Идентифициране и решаване на проблеми: Идентифициране и решаване на рутинни и нерутинни проблеми с цел постигане на добри резултати.

    9. Създаване и иновации: Създаване и прилагане на нови идеи за решаване на проблеми, подобряване или разработване на нови процеси, продукти или стратегии.

    10. Работа в дигитален свят: Свържете се с други хора, информирайте се и имайте контекст за целите, свързани с работата, като използвате дигитални системи и технологии.

 

Уменията за заетост са по-важни от всякога - не само за сега, но и до края на живота ви.  Кариерни статии