Трябва ли да ми се плаща за извънредна работа

 

Неправомерният неплатен стаж е станал често срещан проблем в много различни индустрии. Понякога неплатената работа е законна и понякога не.

 

Неправомерната неплатена работа може да се отнася до:

 

    • стажове

    • работен опит

    • неплатени изпитания.

 

Тези форми на неплатен труд могат да ви дадат ценен опит в работата или индустрията, да тестват уменията свързани с работата ви, или да бъдат от полза за обществото и организациите с нестопанска цел.

 

Неплатеният труд също може да бъде експлоатационен. Как можете да разберете дали трябва да ви бъде платено?

 

Платен или неплатен опит или стаж?

Можете да определите дали трябва да бъдете платени за работата си, като вземете предвид следното:

 

    • Вие ли сте най-облагодетелствени от свършената работа?

    • Платените служители обикновено изпълняват ли тези задачи?

    • Работил ли съм тук, за продължителен период от време без заплащане?

    • Очакват ли редовно да се появявате и да извършвате продуктивни задачи?

Отговарянето на тези въпроси ще ви помогне да определите дали има трудово правоотношение или не.

 

Трудовите правоотношения изискват минимална награда и права, освен ако не са професионален стаж, като част от образователен курс.

 

Демонстрации на опит и умения

Работодателите може да изискват демонстрации на опит и умения, за да покажете способността си да изпълнявате необходимите задачи. Това помага на работодателя да определи дали сте подходящ за работа.

 

За пробния период трябва:

    • да демонстрирате уменията за тази длъжност

    • да демонстрирате тези умения толкова дълго, колкото е необходимо

    • да бъдете под пряк надзор от страна на работодателя.

 

След като сте представили своите умения и станете служител, трябва да ви бъде платено поне минимално възнаграждение. Ако от вас се изисква отново да представите тези умения, може да имате аргумент, че сега сте служител и следователно трябва да ви бъде платено.  Кариерни статии