Съвети за интервю за работа

 

Най-ефективният начин да се уверите, че сте ще се справите на интервюто, е да се подготвите предварително. Подготовката ще подобри увереността ви и ще можете да отговорите на всякакви въпроси. Потчертайте как вашите умения, знания и опит ви правят най-добрия човек за ролята. Вярвате или не, това може да направи интервюто за работа, едно от най-приятните части от процеса на търсене на работа.

 

Подготовка за интервюто

Подготовката за интервюто е ключът към успеха. Уверете се, че можете да обясните всичко, което сте включили във вашето резюме и мотивационно писмо. Това трябва да включва примери и обяснения за вашия опит. Бъдете наясно, защо искате работата и защо искате да работите за организацията. Направете максимално проучване за компанията или бизнеса. Посетете уебсайта на компанията, за да разберете какво правят те и техните мисии или изявления за визия. Помислете как бихте отговорили на някои от най-често задаваните въпроси. Но не пишете сценарий, тъй като може да забравите или да не звучите естествено. Някои често срещани въпроси за интервюто са:

 

    • Можете ли да ми разкажете за себе си?

    • Защо искате да работите тук?

    • Защо да ви наемаме?

    • Коя е най-голямата ви сила?

    • Коя е най-голямата ви слабост? (Съвет: помислете за умение, което бихте искали да подобрите и обяснете начина си на преодоляване на това)

 

 

 

По време на интервюто

Може да бъдете интервюирани от един, двама души или от комисия. Попитайте човека, който ви уведомява за времето за интервю, кой ще ви интервюира. По този начин можете да бъдете подготвени.

 

И не забравяйте да направите следното:

 

    • Облечете се подходящо за интервюто.

    • Отидете навреме.

    • Изключете мобилния си телефон.

    • Бъдете уверени и говорете ясно.

    • Покажете, че сте запален, като слушате и обръщате внимание.

    • Задавайте конкретни въпроси.

    • благодарите за времето, което са ви отделили.

Ако не сте сигурни за въпроса, който интервюиращият е задал, помолете го да го обясни. Понякога е полезно да се отбележат различните части на сложен въпрос. Дайте отговори, свързани с работата. Използвайте тази възможност, за да подчертаете защо сте най-добрият кандидат.

 

Интервюто не е време за:

 

    • истински признания

    • обсъждане на политика, религия, раса или семейно положение

    • изразяване на гняв за минали работни места

    • семейни проблеми

    • оплакване от търсене на работа или от броя на интервютата, които сте имали.
 

След формалните въпроси ще бъдете попитани дали имате някакви въпроси. Винаги имайте поне един въпрос. Добър въпрос може да бъде за специален проект, който сте забелязали на техния уебсайт. Това ще покаже, че сте направили някои проучвания. Други въпроси може да са за:

    • възможности за по-нататъшно обучение и професионално развитие

    • организационната структура

    • начинът, по който се измерва и преразглежда ефективността

    • трансферна политика към други градове, включително трансфери в чужбина.

 

Няма определен брой въпроси, но като цяло ви позволяват да отговаряте до пет минути. Други кандидати могат да чакат интервю, така че да се запази времето е важно.

 

Добра идея е да изпратите последващо електронно писмо, в което да благодарите на работодателя за интервюто. Това води до предложение за работа. Изпращането на имейл с благодарност показва, че сте любезен и внимателен. Това може да е разликата между вас и друг кандидат.

 

Ако не получите работата, за която сте били интервюирани, попитайте за обратна връзка, която да ви помогне да подобрите представянето си на интервю. Задавайте въпроси като:

 

    • Имате ли някакви предложения или обратна връзка относно моя подход или отношение?

    • Имате ли някакви съвети как да подобря уменията си за интервю?

 

Търсенето на работа изисква време и търпение. Говорете с приятели, които са намерили работа и ги попитайте какво са направили. Или говорете с хора, работещи в индустрии, които ви интересуват, затова как са получили работата си.

 

Подходящата подготовка ще помогне за намаляване на напрежението при интервютата за работа. И колкото повече се подготвяте, толкова по-спокойни и успешни ще са те.  Кариерни статии