Строителство

Основи на индустрията

Строителната индустрия включва жилищни и нежилищни сгради, строителство и строителни услуги. Секторът на жилищното строителство отговаря за изграждането на жилища и ремонти. Хората, ангажирани с изграждането или обновяването на магазини, офиси, хотели, заводи, учебни заведения и болници, принадлежат към сектора на нежилищните сгради.

Гражданското инженерство се занимава със строителство, ремонт и управление на пътища, железопътни линии, язовири, мостове и летищни писти. Гражданското строителство включва и изграждане на комунални услуги като водоснабдяване, пристанища и тунели. Този сектор е свързан с минната промишленост и сектора на тежко строителство. Строителната индустрия също така обхваща дейности като подготовка на строителната площадка, услуги за изграждане на сгради като архитектурни и инженерни услуги и строителни сделки: зидария, водопровод, електричество и др.

Предвид размера и естеството на неговите дейности, строителната индустрия има ключова роля за постигането на екологосъобразно и устойчиво развитие Това включва подробно и описание на мерките, въведени за решаване на проблемите на околната среда. Предприемачите в строителната индустрия сега също се занимават конкретно с ерозията, отпадъчните материали и продукти, липсата на вода, енергията и екологичните проблеми. Както жилищните, така и търговските сгради са претърпели значителен растеж през последните години.

Възможности за работа

Следните сектори на строителната индустрия предлагат възможности за заетост:

  • Строителство 
  • Строителни услуги
  • Тежко и гражданско строителство

Какви са вашите перспективи?

Строителството е отговорно за домовете, в които живеем, за училищата и болниците, на които разчитаме, и за търговските и промишлени сгради, в които работим. Строителството на сгради е разделено на два основни сектора: жилищно строителство и нежилищно строителство.


  Индустрии