Стажовете

Какво е стаж?

Терминът стаж описва наблюдаване в работна среда, което се извършва в:

 

    • професионална обстановка

    • област, която е от значение за вашата област на обучение.

 

Естеството на стажа се различава в зависимост от курса. Той може да се върши на пълно работно време по време на семестъра. Или може да се върши на непълно работно време през цялата година. Стажът обикновено е за ограничен период от време, с начална и крайна дата.

 

Трябва ли да проведете стаж?

Казано просто - да! Стажът може да ви даде възможност да придобиете опит от реалния свят. Той също така може да допълни вашите знания.

 

Някои от ползите включват:

 

    • изграждане на мрежа от хора във вашата професия

    • изграждане на връзка с потенциален работодател

    • вникване в реалността на работата в избраната от вас област 

    • повишаване на ключовите ви умения за заетост

    • да демонстрирате пригодността си за бъдещи възможности за работа

    • да изградите автобиографията си чрез съответния опит

    • да потвърдите вашия интерес към избраната от вас кариера

    • да придобиете предимство пред други търсещи работа лица.

 

Стажовете не ви дават просто възможност да участвате в множество задачи. Те също ви дават практическо обучение и обратна връзка, които ще ви дадат възможност да кандидатствате за работа в бъдеще.  Кариерни статии