Съвети при интервю за работа

Повечето жалби за възрастова дискриминация, са в областта на заетостта. Понякога дискриминацията може да бъде явна: „Искаме някой по-млад“. Често срещаните схващания са, че работниците в зряла възраст имат остарели умения и неспособност да се научат как да управляват нови системи и да работят в рамките на нови процеси.

 

Ето някои съвети, които да ви помогнат да се откроите от по-младите кандидати за работа.

 

Подгответе документите за кандидатстване

Сегашната тенденция са кратки резюмета - максимум три страници, кратко мотивационно писмо и кратък и целенасочен отговор на ключовите критерии за подбор. Направете заявлението си, като следвате съветите.

 

    • Потърсете шаблони. Помислете кой би бил най-привлекателен за работодателя.

    • Помислете да използвате функционално, а не хронологично резюме. Функционалната автобиография подчертава уменията и постиженията, а не в реда, в който те са възникнали. Това отнема време за фокусиране. Трябва да изброите постиженията си по важност за работата.

 

Демонстрирайте умения и знания

Работодателите искат някой, който ще може да върши добра работа с минимум надзор.

 

    • Разберете какво търсят работодателите във вашата област на интереси. Това ще помогне да фокусирате автобиографията си върху уменията си с текущия софтуер, процеси и концепции, свързани с позицията.

    • Демонстрирайте своите комуникационни и организационни умения, като подадете молбата си професионално и ефективно.

    • Съсредоточете се върху опита си на работното място. Отговорете на обявените критерии за подбор, като приемете „STAR“ отговорите, които описват вашата роля и специфична ситуация (S), задачата, която трябва да изпълните (T), действието, което сте предприели (A), и резултатите, които са постигнати (R). Този подход показва и вашия фокус върху постигането на работни цели. Нека отговорите са кратки - четири изречения са добре. Това оставя място за отговор на въпроси по време на интервюто.

 

Демонстрирайте учене през целия живот

Демонстрирането на това, че ученето е ключова част от вашето професионално и личностно развитие, ви дава възможност да възприемате нови методи и да прилагате нови технологии.

 

    • Опишете как по-нататъшното обучение е помогнало и повишило нивото ви на работа.

    • Избройте курсовете и обучението, които сте провели успешно и които имат отношение към позицията. Коментирайте как всеки курс е задълбочил вашите знания и умения.

    • Избройте други уроци, които сте преследвали за личен интерес.

 

Мислете извън кутията

    • Впечатлете, като използвате уменията си за зрялост и комуникация - говорете с хората и се възползвайте от неразкритите възможности.

    • Научете и използвайте LinkedIn за търсене на работа. Фирми, организации и правителствени отдели, всички рекламират работни места в LinkedIn. Ако създадете кариерен профил, LinkedIn ще използва информация от вашия профил, за да ви покаже работата, която може да ви интересува. Можете също да запазите търсенията, за да разберете кога новите резултати отговарят на вашите критерии.

    • Има много полезни статии онлайн със съвети за създаване на ефективни профили на LinkedIn. Търсете следните ключови думи в Google:

    • Примери за резюме на LinkedIn

    • Заглавия в LinkedIn

    • Съвети от LinkedIn

    • Тайните на LinkedIn

    • Снимки в LinkedIn  Кариерни статии