Съпоставяне на вашето портфолио от кариери

 

В миналото кариерното портфолио се разглеждаше, като нещо, което дизайнерите и художниците събираха, за да покажат. Днес портфолиото се счита за полезно за всички. Това е особено вярно, когато търсите работа или търсите нова кариера.

Кариерното портфолио е лична колекция от материали. Той документира събитията и постиженията на живота ви. Портфолиото ви помага да организирате информация, така че винаги да сте готови да кандидатствате за работа. Портфолиото също е полезено при кандидатстване за стипендии.

 

Вашето портфолио може да включва:

 

    • образователни постижения

    • работни примери

    • професионални рекорди

    • награди и признания

    • кариерно планиране

    • заявления за работа и друга информация за работата.

Може да подготвите по-малъко, по-конкретено портфолио, което да вземете на интервю за работа. По време на интервюто можете да покажете на работодателя елементите от портфолиото, за да покажете какво сте създали и постигнали.

 

След като вече имате работа, кариерното портфолио все още е полезно. То документира работата и учебния опит, които можете да използвате за кредитиране на курсове за обучение. Можете също да го използвате, когато преговаряте за повишение или промени в работните условия.

 

Портфолиото на кариерата ви пази вашите кариерни успехи и стремежи. И това може да ви накара да помислите за алтернативни пътища за кариера, които може да следвате.

 

Какво съдържа кариерното портфолио?

 

Няма правила за това какво трябва да представите в портфолиото си. От вас зависи да представите своите уникални умения, способности и опит по начин, който отговаря на вашата кариера. Портфолиото, което представяте на интервю, ще бъде различно за всяка позиция, за която кандидатствате.

 

Примерите включват:

 

    • актуализирано резюме

    • официални преписи от записите на вашите ученици

    • документация за лиценз и / или акредитация

    • сертификати за обучение

    • доказателства за членството ви в професионални асоциации

    • писмени препратки

    • сертификати или писма за номиниране за награди, отличия и стипендии

    • официални доказателства за специфични умения

    • трудов опит или доклади 

    • оценка на работата

    • снимки и видеоклипове, демонстриращи вашето умение

    • проекти 

    • отчети, които сте написали, презентации, които сте създали

    • списък на семинари, на които сте присъствали, включително описание на всеки от тях

    • програма от събитие, което сте планирали или сте участвали

    • статии във вестници или профили, които подчертават вашите постижения

    • описание на преживяванията, които не са вписани във вашето резюме

    • лично изявление, свързано с вашата кариера.

 

Съвети за добро представяне на портфолиото ви

 

Вашето портфолио създава образ на вас в съзнанието на работодателя. Направете силен, положителен образ. Можете да направите това, като гарантирате, че вашето портфолио е добре организирано, професионално изглеждащо и без грешки.

 

Използвайте същия шрифт, размер на шрифта и стилове на заглавията, за да придадете на документите ви последователен вид и усещане. Използвайте оформление, което подчертава най-подходящата или интересна информация.

 

За всяка извадка от доказателствена работа се уверете:

 

    • какво казва бележката

    • описва накратко, но ясно контекста, в който е създаден

    • изброява уменията, които имате или демонстрирате.

 

Когато кандидатствате за работа, посочете в мотивационното си писмо, че можете да предоставите портфолио при поискване. Дори ако някой работодател няма време да го погледне, просто така ще изглеждате организирани и професионални.

 

Винаги вземайте портфолиото си на интервю за работа. Може да използвате примери от портфолиото си, когато отговаряте на въпроси. Ако нямате възможност да покажете портфолиото си, покажете едно или две доказателства в края на интервюто. Това ще помогне да се засили доброто впечатление, което сте направили.

 

Най-добре е никога да не оставяте портфолиото си само с работодател. В него има личен материал. И всички работни мостри, които включвате, могат да бъдат поверителни или защитени с авторски права на компаниите, за които сте ги направили.

 

Поддържайте портфолиото си актуално

 

Кариерното портфолио се променя, докато животът ви се променя. Дори когато не си мислите за смяна на работата, запазете текущото си портфолио. Това ще гарантира, че сте готови за бъдещо търсене на работа или промяна в кариерата по всяко време.

 

Запазете копията на:

 

    • статии и документи, които пишете в работата си

    • проекти и идеи, върху които работите

    • бележки за дейностите и решенията, които правите, за да получите добри резултати.

Поддържането на кариерно портфолио ви дава повече отговорност и контрол над вашето обучение и личностно израстване. Това го прави отличен инструмент за учене през целия живот. Кой знае? Тя може да ви даде предимство в интервюто ви за работа.  Кариерни статии