Самопознание и професионален опит

 

За да имате успешна кариера, важно е да се възползвате от всяка възможност, за да повишите осведомеността си за света на работата.

 

Работният опит дава възможност да добавите към знанията, които развивате, докато завършвате по-нататъшно образование, да получите представа за професията и индустрията, да развиете своите професионални и лични умения и това да ви отличи от другите кандидати за работа. Професионалният опит, свързан с обучението ви, може да ви предостави както лични познания, така и конкурентно предимство.

 

Лично прозрение и развитие

 

Работният опит ви позволява ви дава възможност да говорите с хора в избраната от вас индустрия и професия. Можете да сравните служебните задължения, условията на труд и практиките на индустрията с вашите първоначални очаквания и да използвате информацията, която получавате, за да преоцените вашите цели в кариерата. Очаквахте ли това? Вашите цели в кариерата са същите или искате да ги промените? Открили ли сте нова област на работа, над която не сте размишлявали преди?

 

Можете също така да откриете, че се развивате и на лично ниво, след като сте били подложени на предизвикателствата и отговорностите на професионалното работно място. Професионалният опит може да ви даде възможност да развиете самочувствие, инициатива, зрялост и самоуправление. Ще получите по-голямо чувство за самосъзнание и ще можете да идентифицирате вашите лични силни и слаби страни.

 

Конкурентно предимство

 

За да се конкурирате успешно на пазара на труда, трябва да сте активни и да поемате отговорност за развитието на вашите умения и качества. Не забравяйте, че може да се конкурирате с връстниците си от целия свят, така че трябва да се отличите. Работодателите търсят кандидати с демонстрирани общи умения в области, като комуникация, работа в екип, решаване на проблеми, самоуправление, инициатива, планиране и организиране, използване на технологии и способност за адаптиране и постоянно развитие. Всички тези умения – известни, като „умения за заетост“ - са от решаващо значение за кариерата ви.

 

В обучението си сте развили знания и умения. Сега трябва да приложите знанията и уменията си в реални ситуации. Как бихте използвали тези умения на работното място? Работният опит ви дава възможност да проверите, как се използват тези умения в работната среда. Работодателите оценяват значително всеки опит, който сте имали. Особено ще ценят преживяванията, пряко свързани с тяхната индустрия или професия.

 

Обновете автобиографията си!

 

Автобиографиите се открояват, ако се демонстрира професионален опит. Ако сте студент, който не е имал възможността да получи някаква платена или доброволна заетост в избраната от вас област, тогава полагането на трудов стаж означава, че можете да включите примери за опит и познания в индустрията.

 

Работа в мрежата

 

Работният опит е също така възможност за свързване и изграждане на списък с контакти. Чрез хората, които срещате на работното място, можете да получите достъп до кариерни събития, информационни семинари или възможност да се присъедините към някоя фирма. Всички тези дейности ще ви помогнат да развиете знанията си.  Кариерни статии