РУМЯНА ЗЯПКОВА

За мен
 

„Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и то няма да се отклони от него, дори когато остарее“.

Притчи 22:6

Всичко което правите за развитието и възпитанието на децата си не е напразно.

„Ако не искате да сте болни не живейте живота си тъжни, изразявайте чувствата си и вземайте решения!”

Д-р Драузио Варела

Вярвам, че смисълът на всяко човешко съществуване е стремежът му към щастие. Във всеки от нас съществува една част, която иска да бъде щастлива и реализирана. Всеки човек е една малка вселена, съставен от емоции, чувства, мисли, проектирани през житейския опит, ценности и външна обкръжаваща среда. За да функционира правилно тази сложна система е необходимо да има баланс. По различни причини, понякога балансът бива нарушен и точно в този момент  идва ролята на специалиста. Да подаде ръка, да помогне да се мобилизират вътрешните ресурси на човека, да премине през трудния период и да възстанови душевния си мир.

Аз съм Румяна Зяпкова – теолог, детско юношески психолог. Изучавала съм когнитивно поведенческа терапия и в практиката си използвам много терапевтични и еклектични техники.

Завършила съм: СУ „Св. Климент Охридски” –специалност „Теология”-магистър, Тракийски университет Ст. Загора – „Обща психология” и специализация „Денска и юношеска психология”, Асоциация на когнитивно поведенческите психотерапевти в България -3 нива и продължавам обучението. Множество сертификати свързани с детското-юношескато развитие и психодиагностика.

От години се интересувам от човешките взаимоотношения, от невидимата вътрешна духовност, връзките на човека с микро и макро космоса, свързаността ни с Божествената същност. Изучавам причините за дълбинните необятни възможности на всеки човек, за начините на справяне в период на дълбоки духовни, емоционални и житейски кризи. Това бе моята отправната точка да изучавам теология, а в последствие и психология.

Силно съм мотивирана да помагам на децата да преодолеят поведенческите, емоционалните и социалните проблеми. Подпомагам и техните родители да се справят с нелеката роля на РОДИТЕЛ, за да се отглеждат, възпитават и развиват будни, любознателни и устойчиви на новото време деца.

Провеждам индивидуални психологически консултации с деца и възрастни, и консултирам семейства по въпроси, свързани с детското развитие, поведенчески и емоционални затруднения, взаимоотношения в семейството, училищна готовност и проблеми с ученето, справяне с кризи (смърт, болест и други стресови събития). 

Работя индивидуално с тийнейджъри и консултирам родителите им.

Имам специализиран опит за психодиагностика на детското развитие и терапевтична работа с деца със затруднения в развитието. 

Консултирам и възрастни с клинични проблеми като: тревожност, депресия, паническо разстройство, професионално прегаряне, личностни разстройства и др. Работя и с психично здрави хора, които в определен момент от живота си губят увереност и „почва под краката си“. Често проблемите за това са следствие от неразрешени вътрешноличностни или междуличностни конфликти, неумение да се преработи силна тъга или гняв, загуба на доверието в себе си или партньора, загуба на близък.

Подпомагам хората да се срещнат със собственото си Аз и да намерят решение в трудни за тях житейски ситуации като изследват собствените си ресурси.

Професионалният ми опит е над 10 години, като психолог в различни сфери при работа с деца и възрастни:

Психолог в ЦСВР гр. Пазарджик – Психологическо консултиране на деца и семейства - в услугите :

«Ранна интервенция на уврежданията»- деца с придружаващи заболявания с Телк решения , деца с аутизъм, деца с хиперактивност и др. и  «Семейно консултиране и подкрепа» - работа с деца с поведенчески проблеми и тяхните родители.

Провеждам множество беседи и обучения на родители в детските градини и на приемни родители свързани с ранното детско развитие.

Психолог към Фондация „БЛАГОТВОРИТЕЛ“ гр. София място на дейността ОУ“ Отец Паисий“ с. Огняново - Психологическо консултиране на деца застрашени или отпаднали от училище.

Психолог в ДДЛРГ „Васил Петлешков” гр. Брацигово и КСУДС гр. Брацигово в „Център за обществена подкрепа” – Консултиране на възпитаници от институцията и семейства от о общността нуждаещи се от помощ и подкрепа.

Психолог към ФОНД за превенция на престъпността –„ИГА” – КЦЛДПН – Пещера ( Кризисен център) - Психологическо консултиране на лица и деца жертви на насилие и семействата им.

Психолог към Фонд за ПП „ИГА” – Център за обществена подкрепа Община Лесичово.

Психолог към ФОНД за превенция на престъпността –„ИГА” - ЦСРИ за правонарушители- индивидуално и групово психологическо консултиране и работа със семейства на правонарушителите.

Психолог – консултант в ОУ'Константин Величков', с. Паталеница, Пазарджик.

Педагогически съветник - СОУ”Александър Иванов – Чапай” гр. Белово .

Консултиране на деца:

 • деца нуждаeщи се от подобряване и развиване на когнитивните (познавателните) процеси на човешкото съзнание (памет, внимание, мислене, език, възприятие, усещане, способност за вземане на решения и др );
 • деца за развиване на фината моторика;
 • деца с агресивно поведение;
 • деца с ниско самочувствие и самооценка за себе си;
 • деца преживели някакъв вид насилие( физическо , психическо или сексуално)
 • деца с проблеми в семейството, преживели развод;
 • деца които са преживели тъга и загуба;
 • деца с тревожност и страхове;
 • деца с психосоматични проблеми;
 • деца за развиване на умения за общуване с връстници;
 • деца с хиперактивност;
 • деца с „отсъстващ” родител;
 • деца с емоционални и поведенчески проблеми;
 • конфликти с тийнейджъри.

Консултиране на родители:

 • Тревоги около израстването на децата – страхове, хиперактивност и разстройство на вниманието, съперничество и силна ревност между децата в семейството;
 • Трудности и бягства на децата от училище;
 • Конфликти с тийнейджъри;
 • Агресивно поведение;
 • Проблеми в общуването между родители и деца;
 • Как да разбирате по-добре потребностите на детето;
 • Как да съобразявате изискванията си с възрастта и индивидуалните му особености;
 • Как да развивате чувство за отговорност и самостоятелност у детето си;
 • Как да разрешавате конфликти;
 • Как да въвеждате дисциплина, без да увреждате отношенията си с детето;
 • Как да разбират по-добре чувствата си като родители и тяхното влияние върху взаимоотношенията ви.

Индивидуално консултиране на възрастни:

 • Стрес;
 • Тревожност;
 • Паническо разстройство;
 • Безпокойство;
 • Неудовлетвореност;
 • Професионално прегаряне;
 • Конфликт или затруднения в семейните отношения;
 • Решения относно личен живот или работа.

image

За кабинета

Детска психология - 20 лв. за 60 мин

Консултативна психология - 20 лв. за 60 мин.

Богослов - цените са по договаряне.

За връзка

гр.Пазарджик, ул. „Стефан Караджа“ 11 

Моб.тел:  0897 016 984

 

Карта  Курсове