Разкриване на увреждане пред работодателя

 

Всеки човек с увреждане, търсещ работа е изправен пред избора дали да разкрие инвалидността си или не.

 

Дилемите дали, кога, как, кой и какво да се каже, прави процеса един от най-трудните. Тези дилеми могат да бъдат допълнително усложнени от страх от негативни реакции след разкриването им.

 

Решението в крайна сметка е лично, основано на редица фактори. Дори хората със същото състояние често избират различни опции за разкриване. Ето някои от идеи, които могат да ви насочат.

 

Определете целта на оповестяването

Най-ефективно е, когато сте наясно с целта на оповестяването.

 

Хората могат да разкрият уврежданията си по различни причини. Някои решават да разкрият, защото могат да се нуждаят от корекции, свързани с работата, за да изпълнят възложените им задачи.  Други могат да решат да разкрият, за да разберат дали работното място е подходящо за тях. Оповестяването може също да позволи на кандидатите за работа да покажат как тяхното увреждане е свързано с позицията.

 

Определянето на ясна цел е първата стъпка за гарантиране, че оповестяването води до положителен резултат. Това се постига чрез разкриване на точния човек, навреме и по подходящ начин, с ясна цел.

 

Изберете кога да разкриете

Разкриването на вашето увреждане, е критично решение. Най-доброто време зависи от много фактори. Има възможности за оповестяване на следните етапи:

    • По време на процеса на кандидатстване

    • На интервюто за работа

    • Когато се прави предложение за работа

    • Като част от здравни въпросници и оценки

    • По всяко време на работа

 

Изберете как да разкриете

Петте етапа, изброени по-горе, предлагат редица възможности за разкриване на вашето увреждане.

 

Ако решите да разкриете по време на процеса на кандидатстване, можете да го направите във вашето резюме или писмо за кандидатстване. Въпреки, че обикновено не се счита за стандартна практика кандидатите да разкрият своето увреждане в този момент, може да е уместно, ако:

    • То е от значение за позицията.

    • Необходими са корекции, свързани с работата, за да се осигурят равни възможности за заетост в процеса на подбор.

    • Работодателят подкрепя практиките за справедливост.

 

Някои хора, които разкриват по време на процеса на кандидатстване, правят това във формуляр за кандидатстване.

Ако решите да разкриете вашето увреждане, когато ви бъде предложено интервю, най-подходящото лице, на което да кажете, е организаторът на групата за интервю или член на групата за интервю. Ако имате нужда, попитайте кои са членовете на панела за интервюто.

 

В момента, в който е направено предложение, можете да разкриете уврежданията си на работодателя, ръководителя, отдел „Човешки ресурси“ или представител на компанията. 

Ако разкриете увреждането си в здравен въпросник, ще трябва да отговорите на конкретни въпроси. Тази информация има тенденция да се дава на отделите, като човешките ресурси или връзките между служителите. Работодателят може да издаде въпросник на интервю за работа или когато предлагат работа.

 

По всяко време можете да разкриете увреждането си на своя ръководител, отдел „Човешки ресурси“ или на звено за равни възможности за заетост. 

 

Ако обмисляте да разкриете увреждането си, разберете дали организацията има конкретно лице за контакт за уреждане на корекциите на работното място.

 

Изберете какво да разкриете

Каквото и да изберете, не е необходимо да разкривате конкретна медицинска или лична информация за увреждане си. Информацията за вашето увреждане, която споделяте, ще зависи от причините за оповестяване.

 

Имайте това предвид - вашето увреждане е важно само дотолкова, доколкото то може да окаже влияние върху някои аспекти на официалните изисквания за ролята на работното място и да помогне на вас и на вашия работодател да идентифицирате каквито и да е необходими свързани с работата корекции. Затова вие сте длъжни само да кажете как вашето увреждане ви засяга на работното място.

 

За да подпомогнете процеса, може да искате да потърсите външна подкрепа. Можете да обсъдите разговорите със синдикални организации, специфични програми за хора с увреждания или приятели / колеги, които могат да бъдат в състояние да помогнат.  Кариерни статии