Ранни белези на аутизма при кърмачета и деца под 2 години

 

 • Не прави очен контакт (напр. не ви гледа, когато го храните).

 • Не отвръща на усмивката ви с усмивка.

 • Не отговаря на името си или на звука на познат глас.

 • Не следи с поглед предмети.

 • Не посочва или не маха с ръка за довиждане или не използва жестове за общуване. 

 • Не проследява жеста ви, когато му показвате нещо.

 • Не издава звуци, за да привлече вниманието ви. 

 • Не проявява желание за гушкане или не отговаря на гушкане. 

 • Не имитира движенията или изражението на лицето ви.

 • Не протяга ръце да го вземете. 

 • Не играе с други хора или не споделя интерес и забавление .

 • Не търси помощ.

 • На 6 месеца: Липса на широка усмивка или друг израз на радост.   

 • На 9 месеца: Липса на обмяна на звуци, усмивки или други изрази на лицето. 

 • На 12 месеца: Не отговаряне на името си.

 • На 12 месеца: Липса на бебешки „говор”. 

 • На 12 месеца: Липса на жестове като показване, протягане към нещо или махане с рака.   На 16 месеца: Не произнася думи.

 • На 24месеца: Не произнасяне на смислени фрази от две думи, които не са повторение на казаното от вас или имитиране на някого.

   Кариерни статии