Работа след завършване

 

С конкурентоспособността на пазара на заетост, за завършилите на най-високо ниво, създаването на перфектна автобиография може да е невъзможна задача. Има обаче някои стъпки, които можете да предприемете, за да навигирате този процес и да увеличите вероятността за успех.

 

1. Мислете творчески за това къде можете да добавите стойност

Ако сте изучавали търговия, това не ограничава възможностите ви за започване на работа в консултантска фирма. Специалистът в областта на търговията може да вземе предвид роля, в обществените услуги или в нестопанските сектори, където позициите са предназначени за завършилите всички дисциплини. По същия начин, ако сте изучавали наука, траекторията на вашата кариера не може да бъде ограничена до научно ориентирани професии.

 

2. Разберете какво търсят рекрутиращите специалисти на всеки етап от процеса на набиране на персонал

Подборът на завършилите е многоетапен процес, който може да включва телефонни интервюта, психометрични тестове, интервюта лице в лице и ролеви игри. Процесът е предназначен да придобие цялостно разбиране на вашите способности, като същевременно осигурява ценна информация за вероятността да се впишете в екипa. В дискусия с ученик, който наскоро премина към последния етап от процеса за набиране на дипломирани студенти, те идентифицираха четири основни причини за неговия успех.

 

    • Първо, преди да кандидатства за позицията, студентът е проучил компанията и индустриалния сектор на компанията. Това е особено важно, когато получавате първоначален, непланиран телефонен разговор от служител по подбор.

    • Второ, ученикът може да изрази какво той би могъл да предложи на компанията, вместо просто да изброи значимите постижения. Това е важно, когато сте на интервю лице в лице с група за набиране на персонал.

    • Трето, студентът демонстрира съвместна работа в екип по време на групово интервю, вместо да се стреми да бъде най-доминиращият в стаята. Груповите интервюта и дейности са също толкова важни за взаимодействието ви с другите хора в залата, колкото и с резултатите.

    • Четвърто, студентът демонстрира висока степен на приятелско и професионално отношение в неформална обстановка. 

 

3. Предвидете проблемите и поемете инициативата 

Процесът на назначаване на възпитаници е дълъг. Често това се простира в продължение на няколко месеца, балансирайки университетското обучение, извънкласни дейности и платена работа. Въпреки управлението на тези ангажименти, трябва да гарантирате, че сте насреща за хората, които набират персонал. Това може да бъде огромно предизвикателство. Очакването на проблеми преди възникването им, не само показва, че сте проактивни, но и как ще работите в професионална работна среда.

 

Връщайки се към разговора си с моя ученик, той изтъкна пример за момент, в който се е изисквало да реши проблема с планирането. Осъзнавайки, че седмицата за интервю е била насрочена за същата седмица с изпитите, студентът е изпратил имейл на работодателя, за да помоли за интервю в друг ден. Този кратък имейл, в който накратко са описани обстоятелствата, помогна на проблема – ученикът премина към следващия етап от интервюта. 

 

Прогнозирането на подобни проблеми и демонстрацията на действие, често се разглежда като положително, а не отрицателно. 

 

Приближаването до пазара на труда, може да бъде предизвикателство за завършилите, но предприемането на тези прогресивни стъпки по време на процеса, може да увеличи шанса за успех. Късмет!   Кариерни статии