Притежавате ли лидерски умения?

 

И така, какви са лидерските умения и каква роля играят в света на труда? Членове на Graduate Careers Australia (2010) и Michael Page (2014) показват, че:

 

1. Лидерските умения бяха една от десетте най-добри умения, които работодателите търсеха при завършилите. (2010)

 

2. Лидерските умения са едни от ключовите умения, които могат да се прехвърлят на различните работни места. (2014)

 

3. Лидерството може да бъде описано, като насочване и мотивиране на другите за постигане на индивидуални, екипни и фирмени цели. (2014)

 

Не е необходимо обаче да ръководите персонала, за да демонстрирате добри лидерски умения. Някои от ключовите качества, които често се описват във връзка с лидерската способност са:

 

    • общуване

    • мотивация & треньорство

    • приемане на обратна връзка

    • учене

    • решаване на проблеми

    • приспособимост

    • взимане на решения.

Ако четете или слушате истории, като Ted Talks или дори хора на работното ви място, ще намерите много примери за хора, които са демонстрирали и развили лидерски умения.

 

Например австралийският спасител, който помогна на сирийските бежанци в Гърция. Той сподели своята история и разказа за разрешаването на проблеми и адаптивност, като това са само някои от качествата на лидерството, които той демонстрира в тази ситуация.

 

Друг пример са две млади момичета, които организират кампания, наречена "Чао, чао, пластмасови торби". Тези момичета вече са били част от разговор с Тед и са изиграли ключова роля с влиянието си на другите.

 

Много студенти, които виждаме в работата си в рамките на университета, вече демонстрират лидерство чрез дейностите и работата, в която участват всеки ден.

 

Как развивате лидерски умения?

Според Винита Бали (2011), лидерството е способност, която всеки от нас има. То се формира, когато възприемаме възможностите и предизвикателствата на ежедневието, и се измерва с нашите успехи и неуспехи. Помислете за сегашната си работа, дейност или организация, в която сте част, и се запитайте:

 

    • Каква роля играя?

    • Мога ли да използвам този опит, за да развивам или идентифицирам лидерски умения?

 

Ако след извършване на това разглеждане почувствате, че работата или дейностите, не ви предоставят възможност за изграждане на условия за лидерство, разгледайте следните опции:

 

Наставнически програми

Съществуват много менторски програми в училищата, университетите и обществения сектор. Тези програми често включват обучение и могат да бъдат чудесен начин за разработване на ключови условия за лидерство, като:

 

    • управление на групи

    • общуване

    • планиране

    • разрешаване на проблеми

 

Обучение за лидерство

Курсовете могат да бъдат полезен и рентабилен начин да развиете лидерските си умения в по-формална среда, като:

 

    • Лични или онлайн програми в университета

    • Онлайн курсове за лидерство или чрез масови отворени онлайн курсове 

 

Работа в мрежа

Работата в мрежа може да бъде чудесна възможност да се срещнете с тези, които са лидери в общността или бизнес средата и да разберете как те са развили своите лидерски качества. Помислете за следното:

 

    • Присъединяване към бизнес група във вашия район.

    • Присъединяване към професионална асоциация.

    • LinkedIn - онлайн инструмент за социални мрежи.

    • Конференции или семинари.

 

Тези възможности ще ви дадат възможност да се свържете и да се поучите от опита на онези, които са развили лидерски умения в широк диапазон.

 

Важно е, когато обмисляте каквато и да е лидерска програма, в която да се включите, да говорите с хората и да анализирате, за да сте сигурни, че програмата е подходяща за вас, и че ще изгради лидерските умения, от които се нуждаете за кариерата си.  Кариерни статии