Пресила Брокеридж ЕООД

За нас

Пресила Брокеридж” ЕООД е лицензиран застрахователен брокер с разрешение за извършване на дейност с №44-3Б/15.06.2005г., в съответствие с изискванията на Кодекса за застраховане. Дейността на дружеството е съсредоточена в сферата на застраховането на движимо, недвижимо имущество, животозастраховане, други специфични рискове и отговорности, както и в сферата на пенсионното осигуряване.

Виж тук

Застраховки

Животозастраховане. Застраховки, свързани с МПС. Застраховки „КАРГО”. Застраховка на летателни апарати и Гражданска отговорност. Задължителни застраховки на „Отговорности”. Още...

Виж тук


  Компании