Предприемачество в променящия се свят

 

Да станете по-предприемчиви, за вашата кариера или собствено начинание, изисква умения и знания, които могат да се научат и развият.

 

Сега, светът е голямо поле за бизнес и много работни места са по-специализирани в това глобално пространство. На местната сцена, новините са за затваряне на компании и съкращаване на позиции.

 

Развитието на бизнеса и текущите капризи на заетостта, накараха много хора да поставят под въпрос къде ще свършат съкращенията и загубата на работни места. Какво ще се случи с онези, които все още искат да работят, имат смислена работа и цел в живота? Как хората могат да живеят пълноценен живот, ако не могат да намерят работа?

 

Предприемачеството е критично важно в този нов и променящ се свят, тъй като позволява на хората да отговарят за собствената си съдба, да се възползват от уменията си и да се чувстват мотивирани да създават собствено бъдеще. Всъщност, предприемачеството и уменията, свързани с предприемачеството са еднакво важни, както за организациите, така и за лицата, които искат да изградят своя кариера. Това е така, защото по своята същност предприемачеството се развива идея до действие.

 

„Предприемач“ произхожда от френската терминология, която означава някой, който „организира или управлява бизнес“. Предприемачеството се характеризира с набор от умения, които включват:

 

    • има визия

    • създава нови идеи и развива свързаните с тях процеси

    • използва личните си умения и таланти

    • планира да предприеме измерени рискове, за да постигнат резултат.

 

Предприемачеството често се изтъква като опция, когато работните места са по-малко, въпреки че заетостта често е по-сигурен път за много хора. Тъй като възможностите за заетост стават все по-чести, предприемачеството е алтернативен начин за създаване на значима кариера.

 

Хората, които са успешни като предприемачи, са идентифицирали три ключови стълба, които формират основите на предприемачеството:

 

    • знания и умения, за да станат предприемачи

    • житейски опит с предприемачество или чрез семейни или други контакти

    • достъп до ресурси, като например финансиране за започване на дейността.

Знанията и уменията около предприемачеството могат да се развиват, тъй като тези умения може да не са естествени за всички. Първата стъпка да станете по-предприемчиви е да разберете себе си - вашите интереси, мотивацията за работа и дали искате да поемете лидерството в различни ситуации. Предприемачите обикновено са склонни да вземат собствени решения и да поемат отговорност за резултатите, които следват. Те също така, са добри и поддържат ангажираността си към проектите, които развиват. В обобщение, изучаването на предприемачеството включва:

 

    • разбиране на себе си и вашите интереси, цели и мотивация

    • творчески умения за решаване на проблеми и стратегическо мислене

    • начини за идентифициране на възможностите, генериране на идеи и правене на нещата

    • да представяте идеи, да изграждате взаимоотношения и да преговаряте.

 

Тези умения могат да ви помогнат да разберете и вярвате във вашите способности, да се справите с несигурността и сложността, да поемате инициатива и да отговаряте за собствения си живот и кариерните резултати. Трябва да сте в състояние да управлявате всичко, което животът поднася, това са основни умения. Те са важни, когато кандидатствате за работа и намирате работа, както и когато започвате собствено начинание. В сложния свят, в който живеем, разбирането на нашите силни страни, таланти и способности е от решаващо значение. Само тогава е възможно предприемачеството да процъфтява.  Кариерни статии