Права на работното място

 

Съгласно законите за заетостта има няколко различни вида трудови договори. Един от най-често срещаните видове, по който учениците работят, е почасовата заетост. Почасовите задачи се определят като задачи, които обикновено:

    • са краткосрочни или временни

    • включват нередовни часове

    • не са гарантирани

    • осигуряват допълнителна почасова ставка, тъй като не осигуряват платен отпуск или отпуск по болест.

Най-общо казано, случайните служители се наемат на почасова, дневна или седмична база без никакво задължение - от служителя или работодателя - че работата е постоянна или гарантирана.

Получаването на случайна работа може да бъде удобно, докато сте ученик или студент. Ако вашият работодател е съгласен, можете да променяте работните си часове, за да съчетаете с вашето обучение. Натрупването на опит, докато учиш, има много ползи. Можете да подобрите бъдещите си перспективи за работа, като развиете умения, които работодателите оценяват, като комуникация, работа в екип и обслужване на клиентите. Контактът, който имате с колегите, също помага за изграждането на вашата социална мрежа. Особено полезно е за летните ваканции.

Както при служителите на непълно работно време, така и при служителите на пълно работно време, случайните служители също получават права съгласно австралийските закони за работното място. Тази статия разглежда тези права и дава насоки за някои от проблемите, пред които са изправени случайните работници.

 

Случайно зареждане

Случайните работници често получават „небрежно натоварване“, за да ги компенсират за липсата на права, които получават, като платен отпуск и отпуск по болест.

Случайното натоварване е допълнителна сума, изплащана на случайните работници над нормалната почасова ставка, която се заплаща на пълно работно време или на непълно работно време.

Случайното натоварване често се разглежда и като компенсация за несигурността, която имате като случаен работник. Много награди и споразумения включват случайно зареждане.

Съвременните награди определят минимално случайно натоварване от 25%. Но това може да варира в зависимост от обстоятелствата.

Дали ще ви бъде платено случайно зареждане ще зависи от вашето трудово споразумение.

 

Минимални условия за случайни работници

Националните стандарти за заетост (НСЗ) определят минималните условия, които трябва да се прилагат за всички служители в националната система на работното място. Ако сте случайни, имате покритие от следните стандарти:

    • Имате право да вземете два дни неплатен отпуск и два дни безвъзмезден отпуск за всеки случай, когато е необходим такъв.

    • Максималният брой часове, през които можете да работите за една седмица, е 38 (плюс „разумните“ допълнителни часове).

    • Имате право да вземете отпуск за общественополезен труд, като доброволна спешна служба...

    • Имате право на почивен ден на официален празник, освен ако не сте поискали работодателя да работите.

Служителите имат право да отправят искания за гъвкаво работно време и да вземат родителски отпуск, ако:

    • са били наети най-малко 12 месеца от един и същ работодател редовно и системно

    • имат разумно очакване за продължаваща заетост

 

Гъвкавост срещу сигурност

Случайната работа предлага по-гъвкаво работно време в сравнение с други форми на заетост. Но постоянната работа ви е по-малко сигурна.

Не всички случайни служители могат да избират часовете си. Вашият работодател вероятно ще ви предложи часове, които да отговарят на работното им време и най-натоварените часове.

Можете да отхвърлите една смяна, но ако го правите твърде често, това може да означава, че вашият работодател ще ви предложи по-малко промени в бъдеще.

 

Можете да опитате да говорите със съвета, ако се притеснявате за работодателя си:

    • не ви позволява да сменяте смените си

    • да взимате смени далеч от вас

За да разберете с кой съюз трябва да говорите, вижте информацията на уебсайта на Австралийските съюзи или се обадете на 1300 486 466, за да говорите директно с някого.

 

Стаж

Ако сте случаен служител, вашият работодател трябва да ви осигурява в пенсионен фон, одобрен от вас и от ваше име, ако:

    • сте над 18 години

    • печелите повече от $ 450 за един календарен месец.

Подробности за всякакви вноски трябва да се показват на платежния ви лист. Ако количеството работни часове е много, възможно е вашият работодател да трябва да прави вноски за няколко седмици.

 

Деца под 18 години

Ако сте случаен служител и сте на възраст под 18 години, вашият работодател трябва да внесе пенсионни вноски от ваше име, ако:

    • работите повече от 30 часа седмично

    • печелите над $ 450 за един календарен месец.

Ако сте под 18 години и работите по-малко от 30 часа на седмица, вашият работодател не трябва да прави вноски за пенсионно осигуряване. Научете повече за това, как пенсионните фондове работят на страницата за пенсионно осигуряване.

 

   Кариерни статии