Помощ при детско кариерно ориентиране

 

Подкрепата от страна на семейството и ключовите хора в техния живот е важна за на младите хора в процеса на планиране на кариерата им.

 

Като родител или полагащ грижа, четирите области, в които можете да предоставите практическа подкрепа, са самоосъзнаване, осведоменост за възможностите, при вземане на решения и да ги подкрепите по време на прехода.

 

Самосъзнание

 

Самосъзнанието води до разбиране на нашите интереси, способности, ценности и лични или контекстни фактори, които могат да повлияят на бъдещия избор на професия. Можете да помогнете на детето си да развие самосъзнание за вземане на решения в кариерата чрез:

    • насърчавайте ги да участват в извънкласни дейности, за да научат какви дейности харесват и не харесват

    • предлагане на професии и курсове, свързани с техните интереси

    • питайте какво ги привлича към дадена професия или курс

    • обсъждайте резултатите от извършените от тях дейности 

    • давайте им положителни отзиви, за да им помогнете да разпознаят силните си страни

    • насърчавайте проучването на професии и курсове, свързани с техните способности

    • помогне им да идентифицират важното в живота и последиците от избора на кариера

    • обсъждайте личните фактори, които могат да окажат влияние върху техния избор. 

 

Информираност за възможностите

 

Можете да предоставите практическа подкрепа на детето си, което им помага да идентифицират възможностите чрез:

 

    • обсъждате възможностите за кариера с тях в общ разговор, когато възникне такава възможност, напр. говорите за познати хора, които са с конкретна професия

    • помогнете им да научат повече за различни начини за влизане в работната среда, например чиракуване, стажове, програми 

    • насърчавайте ги да говорят с хората от работната среда за професията или курсовете им

    • насърчавайте ги да използват разнообразни – интернет, печатни и човешки ресурси, за да проучат възможностите.

 

Вземане на решение

 

Вземането на решения е важна част от планирането на кариерата. Точно както всяко друго умение, то се нуждае от време и практика за овладяване. Можете да помогнете на детето си да изгради увереност, за да може да взема решения за бъдещето като:

 

    • насърчавайте го да предвиждат решенията си, които имат връзка с потенциалната кариера (напр. избор на учебни предмети)

    • помагайте им да бъдат информирани и внимателно да взимат  кариерните и образователните си решения

    • помогнете им да разработят гъвкав план за действия и срокове за изпълнение на различни елементи от техния план, водещи до реализиране на предпочитаните от тях кариерни цели или цели (за сега).

 

Подкрепа по време на прехода

 

Вашето дете ще се сблъска с много промени през кариерата си. Като родител или попечител, можете да осигурите подкрепа, за да им помогнете.

 

За текущите преходи, бъдете за вашето дете, като личен асистент. Така ще му помогнете за намиране на необходимата информация, като например – дати за кандидатстване. 

 

Всички ние можем да се сблъскаме с неуспехи по време на прехода, независимо дали преминаваме от училище към работа, училище към университет, университет към работа, или от работа на работа. За да подготвите детето си за бъдещи неуспехи, които могат да възникнат, можете да им помогнете да изградят самочувствие и устойчивост. Такава помощ ще подпомогне вашето дете да се върне обратно след неуспеха.  Кариерни статии