Помогнете на детето си да избере учебните предмети/ специалност

Процесът на подбор е вълнуваща част от образователното пътуване на вашето дете. Той им позволява да се замислят как темите, които изучават в училище, засягат бъдещата им кариера. И ако подкрепяте детето си, да избере подходящи предмети, е по-вероятно то да постигне добри резултати в последните си години в училище.

 

Ако детето ви знае какво иска да учи след напускане на училище, може да проучи редица курсове. Всеки курс и университет има условия, които учениците трябва да изпълнят. Затова е важно вие и вашето дете да сте наясно с тях.

 

През последните години на училище, детето ви трябва да избере предмети, които:

 

    • им позволяват да развиват силните си страни

    • ги предизвикват да дадът максимума от възможностите си

    • да им предоставят необходимата квалификация, за да следват амбициите си след училище

    • са приятни, докато учат

    • балансират между теория и практика

    • предоставят житейски умения

    • са техен избор, а не избор на други.

 

С кого да говорим

Курсовият съветник в училището на детето ви ще може да дава съвети при избора на предмети/ специалност от висшето образование. По-специално, те ще могат да предоставят на детето информация за:

 

    • условията за влизане в университет

    • специалности и предмети свързани с конкретни професии

    • необходими за курсовете за ПОО.

 

Следните хора и организации също могат да помогнат на детето ви да вземе информирани решения:

 

    • преподаватели

    • работници в областта на образованието на местното население

    • родители

    • приятели

    • преподаватели университетите 

    • ученици, които в момента изучават предметите, от които се интересува детето ви

    • работодатели

    • хора в индустрия или организация, която интересува вашето дете

    • ролеви модели или успешни хора в дадена кариера.

 

Ден на отворените врати

Повечето университети имат ден на отворените врати. Те предоставят възможност да се говори с персонала и настоящите студенти за курсовете и живота в университета.

 

Дните на отворени врати ви позволяват да видите как изглежда комплекса и какви съоръжения, и услуги се предлагат. Често се провеждат информационни сесии през целия ден. 

 

Насърчете ги да погледнат назад към постиженията си

Ще е важно, детето ви да мисли за постиженията си. Те трябва да идентифицират:

    • темите, в които са се справили добре, или не толкова добре 

    • какви са постиженията им за техните способности (напр. механични способности, вербални способности, числени способности).

 

Изграждане на картина за себе си

Насърчавайте детето си да изгради кариерен профил, който да помогне в процеса на вземане на решения чрез:

    • изброяване на техните силни страни, способности, умения, знания и интереси

    • разглеждане на това как семейството и други хора в живота им влияят върху техните решения

    • познаване на професиите, за които са подходящи и които ги интересуват.

„Моят кариерен профил“ съдържа набор от дейности, които помагат на студентите да развият самопознание и помагат за взимане на кариерни решения. Чрез завършване на профила, студентите ще получат списък с предложени професии, които отразяват техните отговори.

 

Ако детето ви вече има ясна представа за кариерната посока, която иска да предприеме, тогава те могат да посетят секцията „Професии“. 

 

Тъй като младите хора узряват и събират повече информация, те вероятно ще променят разбиранията си. Темите, които те избират, трябва да могат да предоставят най-широк спектър от възможности за висше образование.  Кариерни статии