Полезни въпроси за отговор на кандидатура

 

Обратната връзка може да бъде чудесен инструмент за подсилване на автобиографията ви. Ето няколко въпроса, които могат да ви помогнат да създадете силен, добре написан документ.

 

Въпроси, които да се запитате, преди да подготвите автобиографията си

 

В момента се подготвям да се представя на пазара на труда. Насочвам се към позиция (вмъкнете целева позиция/ работа). От това, което знаете за мен, можете ли да ми кажете:

    • Какви три думи бихте използвали, за да ме опишете на работното място?

    • Какви умения, кариерни акценти или информация за кариерата мислите, че трябва да подчертая в моето резюме на този тип работодател?

    • Какво мислите, че ме прави различен от конкурентите и връстниците ми?

 

Проверете въпросите, след като сте написали автобиографията си

 

Тук е моето текущо резюме. Бих искал вашето мнение, когато прочетете моето резюме:

 

    • Получавате ли ясна представа за това, което предлагам на потенциалният работодател?

    • Ако сте бил работодател, след като прочетете началото на моето резюме, бихте ли искали да продължите с четенето?

    • Можете ли бързо и лесно да намерите моите данни за контакт?

    • Можете ли лесно да намерите моите квалификации и пълномощия?

    • Има ли важни постижения или факти, които мислите, че не успях да спомена?

    • Има ли всичко смисъл? Има ли някакви съкращения или подробности, които не разбирате?

    • Има ли някакви части от моето резюме, които мислите, че се са кратки?

    • Има ли нещо неточно по на вас?

    • След като прочетете моята автобиография, ако сте работодател, бихте ли искали да ме интервюирате? Ако не, защо не?

 

Проверете и балансирайте въпросите, след като получите обратна връзка

 

Не всички отзиви са подходящи или полезни. Важно е да анализирате всички отзиви, които получавате. Въпросите, които трябва да си зададете, могат да включват:

    • Съгласни ли сте с това, което човекът казва?

    • Дали предложените добавки ще направят резюмето ви твърде дълго?

    • Точни и балансирани ли са коментарите?

    • Дали обратната връзка съвпада с вашите цели?

    • Чувствате ли се добре с това, което предлагате?  Кариерни статии