Подпомагане на детските стремежи за работа

 

Стремежът към професионално бъдеще, може да помогне на детето ви да започне планира и работи за постигане на целта си. Въпреки това, видовете и броя на наличните работни места продължава да се променя поради промени в местната и световната икономика и напредъка в технологиите.

Това означава, че някоя мечтана професия от вашето дете може да не съвпада с наличните работни места в бъдеще. Може да има последици за тях, ако инвестират в обучение за работа, която може да не е налична.

 

Очакванията за работа на младите хора

И така, как очакванията за работа на младите хора са в съответствие с работните места на бъдещето?

 

Когато се разглеждат прогнозите за заетостта за пет години от 2017 г. до 2022 г., се предвижда, че болногледачите и помощниците ще представляват 15% от всички нови работни места - най-високият дял от всички нови работни места. Това се сравнява само с 2% от участниците в LSAY, които се стремят да получат работа в тази професия.

 

Здравните специалисти също ще растат, като съставляват 14%, а вторият най-голям дял от всички нови работни места се очаква да достигне до 2022 година Това съответства добре на стремежите на участниците в LSAY, като 12% от анкетираните се стремят към тази кариера и представляват най-популярната очаквана професия. Повишеното търсене на работни места в индустрии, свързани със здравето и грижите, ще бъде обусловено от застаряването на населението на Австралия и от приемането на Националната осигурителна схема за увреждания.

Интересът към дизайна, проектирането, инженерството, науката и транспорта също е популярен избор сред 19-годишните, като 11% очакват да работят тези професии до 30-годишна възраст. Възможностите в тези професии вероятно ще бъдат ограничени.

 

Професионалистите в сферата на образованието се нареждат на трето място по популярност (9%), но се очаква да съставляват едва 6% от всички нови работни места. Като се има предвид несъответствието между стремежите на участниците в LSAY и съответните предвиждани работни места, постигането на техните цели в тези области на заетост ще бъде трудно.  Кариерни статии