Откриване на проблеми в учението

 

Разкриването на увреждането ви включва някои предизвикателства и избори, особено когато става въпрос за вашето обучение. Това прави процеса сложен и личен въпрос. Вземайки предвид предизвикателствата и изборите, ще ви помогнем да се подготвите. Ето някои неща, за които трябва да се замислите.

 

TAFE и студентите от университетите могат да разкрият своите увреждания по различни причини. Някои решават да разкрият, че могат да се нуждаят от корекции, за да могат да изпълнят задачите, които изискват проучване. Други могат да решат да разкрият, за да избегнат неразбиране или етикетиране от други. Докато някои ученици могат да разкрият възможността да образоват другите за уврежданията и тяхното въздействие. 

 

Важно е да знаете, че не е необходимо да разкривате увреждането си. Много студенти се страхуват да разкрият своето увреждане. Те вярват, че дадена институция може да ги дискриминира или да им откаже възможности, като място в курса, в който желаят да бъдат. Някои студенти се опасяват, че инвалидността им може да предизвика нежелано внимание.

 

Изберете кога да разкриете

Изборът кога да кажете е индивидуално решение. Зависи от обстоятелствата, контекста и колко удобно се чувствате по това време. Можете да разкриете, в някои от следните етапи:

 

    • преди записването

    • по време на записването

    • в началото на обучението

    • по всяко време по време на обучението

 

Изберете как да разкриете

Ако решите, имате редица възможности да разкриете увреждането си.

 

Преди да се запишете, можете да изберете да разкриете на служителите от службите за подкрепа на хората с увреждания или на служителите от факултета или курса. Служителите във факултетите или курсовете обикновено са на разположение на бъдещите студенти, за да обсъждат съдържанието и изискванията на курса. Можете да решите да разкриете на тези членове, за да определите дали можете да отговорите на изискванията на курса, практическите компоненти на курса и професионалните изисквания.

 

Ако решите да разкриете по време на записване, можете да го направите чрез формуляр за записване или в помощния персонал за хората с увреждания.

 

В началото или по време на проучванията можете да разкриете на помощния персонал за инвалидност, преподавателския състав, консултантския персонал или други студенти.

Учениците избират на кого да разкрият своето увреждане въз основа на различни въпроси. Те включват:

    • готовност за споделяне на информация за тяхното увреждане

    • познаване на отношението на другите към уврежданията

    • специфични нужди

    • познания за наличните услуги

 

Изберете какво да разкриете

Информацията, която предоставяте, ще се определя отчасти от начина, по който решите да разкриете.

 

Ако разкриете увреждането си преди записването, най-важното е да предоставите информация за:

    • как вашето увреждане влияе върху способността ви да учите

    • каква подкрепа е необходима, за да ви осигурят оптималната среда на обучение.

Учениците, които решат да разкрият своето увреждане във формуляр за записване, ще трябва да отговорят на конкретни въпроси. Тези въпроси помагат на институцията да установи, че ученикът има увреждане и категорията на увреждане.

 

По подобен начин, студентите, които искат информация или практическа подкрепа от образователна институция, ще трябва да разкрият информация, специфична за хората с увреждания.

 

Независимо от това, което разкривате, не е необходимо да разкривате конкретна медицинска или лична информация за вашето увреждане. Най-важното за вас е да определите, как вашето увреждане влияе върху способността ви по време на вашето обучение.

 

Потърсете практическа подкрепа

Решението за оповестяване или неразкриване на увреждането трябва да бъде разгледано. Оповестяване: Това лично решение предоставя информация за начините и възможностите.

 

Можете да получите допълнителна практическа подкрепа, като говорите с другите за техния опит. Въпросите ви могат да се съсредоточат върху:

    • кога и как са ги разкрили

    • защо те разкриват или не

    • резултатите от оповестяването.  Кариерни статии