СУ "Св. св. Кирил и Методий"

История

Летописът на просветното дело в Якоруда започва на 17 май 1835 г., когато първият учител, възрожденецът поп Стойко Грашкин за пръв път на обществено място, т. е. в двора на новопостроената църква „ Св. Никола” събира якорудските деца, за да ги учи на четмо и писмо. В последствие училището е настанявано в частни къщи и функционира като килийно. По-широкият умствен кръгозор на поп Стойко му е давал възможност да занимава учениците си с интересни и полезни неща извън програмата.

Виж тук

Символи и ритуали

Всяка година на 11 май, в Деня на Св. Св. Кирил и Методий, училището почита своя патрон. Провежда се тържество с литературно-музикална програма, а иконата на светите братя се окичва с гирлянди от цветя. И отново звучи “Върви, народе възродени”,смесвайки се с камбанния звън на църковния празник.

Виж тук

Прием

График на дейностите по прием на ученици след завършено основно образование...

Виж тук

Проект “Твоят час”

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1 и фаза 2, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Виж тук

Локация
Държава България
Град Якоруда
Адрес ул. "Св. св. Кирил и Методий" 68

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
    Лош           Добър
  • СУ Св. св. Кирил и Методий