СУ Св. Св. Кирил и Методий

История

През 1863 г. Радомир има килийно училище с учители Илия Младенов и Тасе Герчанов от село Радибош, Ташко Иванчев и Яне Поп Хранов от Радомир. От 1867 г. в Общинското килийно училище е учител Коце Манджарски от село Долни Раковец. През 1869 г. новоучредената църковна община в Радомир главява за учител Захари Икономович Круша. Училището от килийно става светско. През 1872 г. в града става учител Зиновий Поп Петров и урежда Радомирското класно училище.

Виж тук

Проект “ТВОЯТ ЧАС”

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Виж тук

Прием

Разгледайте подробната информация за прием в СУ "Св. Св. Кирил и Методий".

Виж тук

Локация
Държава България
Град Радомир
Адрес ул. Райко Даскалов №31

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
    Лош           Добър
  • СУ Св. Св. Кирил и Методий