СУ ”Св. Паисий Хилендарски”

Материална база

Сградата се състои от три етажа и приземен етаж със сутерен. Сградният фонд на училището в момента се състои от 33 стаи. Пет стаи се ползват от административния блок, 16 класни стаи, 2 компютърни кабинети, 2 стаи за помощно – обслужващия персонал, 2 стаи за занимания по интереси, 1 фитнес – зала, 1 зала за спортни занимания, стая за архив, стая за учебници, 1 работилница, 1 хранилище по физика, химия и биология, 3 складови помещения.

Виж тук

Патрон и символи

СОУ „ Св. Паисий Хилендарски“ с. Микрево е училище със собствен символ, лого, химн и традиции. Всяка учебна година тържествено се отбелязват следните празници – 1 ноември/патронен празник на училището/, Коледа, 19 февруари – Обесването на Васил Левски, 3 март – Освобождението на България, 22 март – Ден на пролетта, 7 април – Ден на община Струмяни, 24 май, 1 юни –Ден на детето. През настоящата 2013 /2014 год. училището чества своя 90 годишен юбилей, на който бе обновена паметната плоча на първия учител Ангел Христов Петков.

Виж тук

Мисия

Мисията на училището е възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на поведение на взаимно уважение, толерантност и разбирателство между учениците от различни етноси. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. Съхраняване и популяризиране на българската история и българските традиции. Опознаване традициите и културата на малцинствените етноси.

Виж тук

Визия

Визията на училището е утвърждаване на СОУ„Св.Паисий Хилендарски” като образователна институция , способна да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, които проявяват толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; които прилагат творчество и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Училището се стреми, чрез висококвалифицирани педагози, да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности; толерантност и разбиране към ученици със СОП и от етнически малцинства; противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

Виж тук

Прием

План прием на ученици в първи клас за учебната 2019-2020 година

Виж тук

1 клас

Начин и ред за прием на учениците от I-ви клас за учебната година 2019-2020

Виж тук

Локация
Държава България
Град с. Микрево
Адрес ул. "Поп Иван" № 1

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
    Лош           Добър
  • СУ ”Св. Паисий Хилендарски”