ПГСАГ "Кольо Фичето"

История

Техникумът по строителство “Кольо Фичето”- Бургас е създаден през 1960 година. През учебните 1960/61 и 1961/62 год. той е съществувал в сградата на Механотехникума, а от учебната 1962/63 год. заема новопостроената сграда - първоначално, настоящия основен корпус на техникума. През повече от 55-годишната си история той е обучил хиляди строителни кадри - работници, строителни техници, геодезисти, водостроители. Най-голямата част от бившите възпитаници на училището в момента са президенти, мениджъри, строителни техници, ръководители на звена във водещи строителни фирми на територията на цялата страна.

Виж тук

Материална база

Гимназията притежава солидна материално-техническа база. Сградата е разположена на централна транспортна улица - бул.Стефан Стамболов, позволяваща лесни връзки с всички автобусни линии. Местоположението е в район, като че ли по правило отреден за учебни заведения.

Виж тук

Строителство и архитектура

Възможността да проектирате и изграждате строителството на утрешния ден - това е специалността "Строителство и архитектура". Специалистът с тази професия организира продготвителните дейности на строителната площадка, организира и контролира спазването на Закона за безопасни условия на труд на работните места. Организира и ръководи изпълнението на отделните видове строително-монтажни работи, измерва и участва в оценяването и изпитването на извършените строително-монтажни работи. Може да участва в разработването на оферти и тръжни документи, както и да заснема съществущи постройки, да трасира сгради и съоръжения и да дава строителна линия и ниво.

Виж тук

Водно строителство

Представяте ли си живота без вода в дома ви и без напояване на земята. Вашият шанс да служите на човека в ежедневието му е специалността „Водно строителство". Специалността изучава съвременните методи и начини за водоснабдяване и канализации на населени места, жилищни сгради и промишлени обекти, пречистване на питейни и отпадъчни води, хидромелиоративни съоръжения, корекция на реки, напояване и отводняване на площи, язовири и др.

Виж тук

Геодезия

Специалността Геодезия е широкопрофилна, което позволява на геодезистите да извършват богат набор от дейности – изработване на едро и дребномащабни топографски планове и карти, кадастрални и специализирани карти, в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране – общи и подробни устройствени планове, трасировъчни планове, проекти за вертикално планиране, изследване на сеизмични и свлачищни процеси, оценки на земи и имоти и т.н.

Виж тук

Парково строителство и озеленяване

В специалността „Парково строителство и озеленяване” се преподават дисциплини, които дават възможност на бъдещите техник- озеленители да получат архитектурни, инженерни и градоустройствени познания. Ползвайки елементи от тези професионални области, нашите ученици получават проектантски и практически умения за изграждане на обекти, които са пространствено, функционално, екологично и естетически обвързани с конкретния ландшафт с идеята за осъществяване на перфектен ландшафтен дизайн с цел създаване на комфортни условия в местата за труд, обитаване и отдих.

Виж тук

Локация
Държава България
Град Бургас
Адрес бул. "Ст. Стамболов" 69

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
    Лош           Добър
  • ПГСАГ Кольо Фичето