НПМГ

Информация

В Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов” се обучават над 1000 ученици в 45 паралелки (Математика, Физика, Химия, Биология, География, Химия и биология, Информатика). От учебната 2017/2018 г. приемът на ученици в 8-ми клас се осъществява по ЗПУО, в сила от 1.08.2016 г. в следните профили: Математически, Софтуерни и хардуерни науки, Икономическо развитие и Природни науки.

Виж тук

История

Септември 1964г. – По инициатива на Математическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ към 8 Средно политехническо училище – София се открива първата математическа паралелка в страната. Подготовката на учебните планове и обучението по математика се възлага на преподавателите от Математическия факултет на СУ.

Виж тук

Прием Кампания 2019 година

Всички седмокласници, които ще кандидатстват в НПМГ „Академик Л. Чакалов“ профил – математически/физика, природни науки и икономическо развитие, трябва да се явят на Националното състезание по природни науки и география „Академик Любомир Чакалов“ на 8.06.2019 г.

Виж тук

Прием в старши класове

В класовете 9-12 на НПМГ се приемат ученици само в паралелки, в които се е освободило място или с надпланов прием с разрешение на РУО – град София . Кандидати за свободните места подават заявление до директора или в канцеларията на гимназията, или през официалния мейл-адрес на гимназията.

Виж тук

Успехи

Учебната дейност в гимназията е организирана за работата с ученици, проявяващи интереси в областта на науката. Възпитаниците ни се представят отлично на националните и международните олимпиади по природоматематическите дисциплини. Учениците от гимназията участват успешно в конкурсите за Обединените колежи, организирани от фондация „Св. св. Кирил и Методий”.

Виж тук

Новини

Ученици от НПМГ се включват в доброволна програма за рециклиране на хартия на фондация Тротоара – T.R.A.P- място за вдъхновение и творчество. Може да намерите контейнерите за стари контролни, тестове и ненужна хартия на всеки етаж. Единственото условие е да премахнете имената и класа си от хартията.

Виж тук

Локация
Държава България
Град София
Адрес ул. Бигла 52

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
    Лош           Добър
  • НПМГ