ЧОУ "Света София"

Какво учим?

Училището работи по учебните програми и учебния план, утвърдени от МОН, като всеки преподавател се стреми умело да ги адаптира към потребностите и възможностите на групата, с която работи. Целодневната форма на обучение дава възможност за включване в дневния режим и на часове по самоподготовка и занимания по интереси.

Виж тук

Чуждоезиково обучение

Английски език в ЧОУ ”Света София” се изучава от подготвителен до седми клас. Обучението се води по оригинални съвременни системи от отлично подготвени преподаватели филолози, които имат опит в работата с деца.

Виж тук

Занимания по интереси

На децата се осигурява възможност да избират занимания според способностите и желанията си. Те могат да се развиват в различни области на изкуството, спорта и науката. Опитваме се да създадем условия за пълноценна и разнообразна изява, да подготвяме учениците си за множество състезания, конкурси и турнири, да формираме у тях борбеност и амбиция за успех.

Виж тук

Спорт

Неоспорима е ролята на спорта за изграждането на здрава, уравновесена и борбена личност. Правим всичко възможно за разширяване и утвърждаване на спортната дейност като важен аспект от училищния живот.

Виж тук

Изкуства

В ЧОУ „Света София” децата с огромно удоволствие посещават заниманията по танци, театър, музика, пиано, изобразително и приложно изкуство.

Виж тук

Локация
Държава България
Град София
Адрес ул. Морени №7

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
    Лош           Добър
  • ЧОУ Света София