ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

За нас

ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" град Карлово има достоен принос в образователното дело на град Карлово. Неговият безспорен авторитет се дължи на качеството на учебно - възпитателната работа и на постигнатите високи резултати. През годините то се е утвърдило като водещо в общината.

Виж тук

Амбициите ни

Амбициите на училищното ръководство и на учителския колектив са: да поддържат високото ниво на учебно-възпитателния процес; да насърчават учениците към постижения и изяви чрез ефективни форми и методи на обучение; да стимулират техните творчески способности; да оползотворяват съвместната дейност с училищното настоятелство за обогатяване на материално-техническата база. Гордост за всички са постигнатите успехи на състезания, конкурси и изложби.

Виж тук

Прием I КЛАС

Избираеми учебни часове - БЕЛ - 1 час седмично; Хореография - 2 часа седмично; Изобразително изкуство - 2 часа седмично. Факултативни часове - Околен свят - 2 часа; Музика - 2 часа; Изобразително изкуство - 2 часа. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС: Заявление за прием в първи клас - по образец; Заявление за записване в първи клас - по образец; Заявление за избираеми и факултативни часове; Анкетна карта за участие в занимания по интереси в проект "Твоят час" - по образец; Удостоверение за раждане на детето (оригинал или копие), необходимо за сверяване на посочените в заявлението данни; Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал. Копие на документ за настоящ адрес на родителите; Документ от регионалния екип за подкрепа, за личностно развитие на децата със СОП - за детето, кандидатстващо за прием; Копие от експертно решение на РЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50% (оригинал за сверяване) Копие от актове за смърт на родетелите (оригинал за сравняване) Писмена декларация на родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група /ако е приложимо/; Копие от документ за настойник, пълномощник /ако е приложимо/;

Виж тук

Прием V КЛАС

Избираеми учебни часове - Математика - 1,5 часа седмично; Хореография - 1 час седмично; Изобразително изкуство - 1 час седмично. Факултативни часове - Музика - 2 часа седмично.

Виж тук

Локация
Държава България
Град Карлово
Адрес ул. В. Караиванов № 4

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
    Лош           Добър
  • ОУ Св. Св. Кирил и Методий