ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

История

Десетина години преди освобождението на България от османско иго през 1868 година в селото идва Никола Попов от с. Ъглен, който открил за първи път училище в сламена къща. Броят на учениците бил малък. Никола Попов учителствувал около две седмици, тъй като турците го изгонили от селото. На следващата година 1869/70 идва за учител Пъшо от с. Садовец. Той бил гърбав, но безстрашен човек. Занимавал учениците в една сламена къща. В края на учебната година турците изгонват и него. Три-четири години в Бежаново не е смеел да дойде човек за учител. По–късно през 1874/75 година идва за учител Христо Томов от Етрополе. Той учил децата в една стара къща, близо до река Каменка. Същият е бил едновременно и шивач. Учил е смесени отделения. Този буден българин – учител е работил в селото до 1877 година. За него се говори, че носел фес, бил комитетски човек.По настояване на местните турци бил заклан като агне в училището (одаята) на Гини орман от черкези през 1877 година. Никой не е смеел да отиде и го погребе, а по всяка вероятност месата му са разнесени от кучетата. По време на Руско-турската война не е имало училище.

Виж тук

Проект „Нов шанс за успех“

В ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бежаново, общ. Луковит, обл. Ловеч започна обучение на възрастни по Проект BG05M2OP001-3.004-0001 „Нов шанс за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Обучението е с продължителност пет месеца. Сформирана е група от 15 обучаеми. С тях работят двама учители. На групата беше предоставен кабинет и комплект материали за овладяване на учебното съдържание. Целта на начинанието е придобиване на знания от възрастни неграмотни и слабо грамотни хора и достигане на конкурентно участие в пазара на труда. Посредством обучението си у тях се формират качества и ценности да учат и разбират стойността на образованието, до формулират категорично собственото си мнение, така че да се превърнат в мислещи хора.

Виж тук

Днешните деца – утрешното бъдеще

ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, с.Бежаново, общ.Луковит Проект „Днешните деца – утрешното бъдеще “BG05M2OP001-3.002-0228 – C01 Финансиран по оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“ Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и / или търсещи или получили международна закрила. Целеви групи – ученици от малцинствен произход от първи до осми клас на ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бежаново, деца от малцинствен произход на 5 и 6 годишна възраст, подлежащи на предучилищно образование. Родители на ученици от училището. Обхванати са 125 деца и ученици и 20 родители

Виж тук

За ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се намира в красивото село Бежаново, което е между градовете Луковит, Ловеч и Плевен. Обучението се провежда в две училищни сгради. Сградите са осъвременени – те са на твърдо гориво, като сградата V – VIII клас е с парно отопление. Училището разполага с компютърна зала с Интернет, физкултурен салон, спортни площадки за футбол, народна топка и баскетбол. Поддържането и изграждането на нова материално-техническа база е една от приоритетните задачи на училищното ръководство. През летните месеци се извършват ремонти, които правят двете сгради все по-красиви.

Виж тук

Локация
Държава България
Град с. Бежаново
Адрес ул. “Вит“ №22

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
    Лош           Добър