ЧОУ Банкерче

Нашата мисия

Осигуряване висококачествена подготовка на учениците чрез използване на активни методи и съвременни средства за обучение при целесъобразен баланс между репродуктивни, продуктивни и творчески знания и умения. Осигуряване на качествена подготовка, възпитание и обучение в духа на демократичните и общочовешки ценности на Обединена Европа, като се запазят традициите в българското образование, съобразени с изискванията на пазарната икономика и гражданското общество.

Виж тук

Визия

Екипът на ЧОУ „Банкерче” има потенциала и амбицията да утвърди на българския образователен пазар ефективно и конкурентноспособно училище, което осигурява необходимите кадрови, материални и финансови ресурси, проявявайки комбинативност и предприемчивост в използването им като реална алтернатива на тяхната недостатъчност...

Виж тук

Прием в I клас

Приемането на ученици в I клас на ЧОУ „Банкерче” се извършва без ограничения или привилегии, основани на раса, народност, пол, етническа принадлежност, социално положение и религиозни убеждения...

Виж тук

Организация на образователния процес

Образователният процес в ЧОУ „Банкерче” се организира в дневна форма на обучение при целодневна организация на учебния ден. Дневната форма е присъствена форма, която се осъществява с посещението на учениците на учебните занятия в рамките на учебния ден, съгласно седмичното разписание. Седмичното разписание на учебните часове и учебната самоподготовка се съобразява с психо-физическите особености и възможности на учениците и с целодневния режим на обучение.

Виж тук

Заявление за кандидатстване

Заявлението за кандидатстване в I клас може да изтеглите от тук.

Виж тук

Локация
Държава България
Град София
Адрес ул. Нишава 107

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
    Лош           Добър
  • ЧОУ Банкерче