ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - КЮСТЕНДИЛ

 Обединен детски комплекс - Кюстендил е създаден през лятото на 2000 година. Той е правоприемник на Центъра за работа с деца (бившия Пионерски дом), Центъра за ученическо,техническо и научно творчество и Ученическата спортна школа.

 Обединен детски комплекс - Кюстендил е единственият център за подкрепа за личностно развитие в Община Кюстендил. Основната цел на ОДК е осъществяване на държавната политика за обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на общинско ниво, за развитие на социалните контакти, интересите, способностите и потребностите на децата в свободното време с цел обогатяване, разширяване и допълване на знанията, уменията и навиците, придобити в училище.
В момента към Обеденен детски комплекс работят 12 извънучилищни форми с 39 групи за обучение, които се посещават от над 500 деца. Формите са разделени в 3 области: "Науки и технологии", "Изкуства" и "Спорт".
ОДК гр.Кюстендил се стреми да предлага занимания по интереси, които са желани от децата и се провеждат през свободното им време.

ОДК гр.Кюстендил предлага на децата осмисляне на свободното време, като инвестиция в самоусъвършенстването им.

ОДК гр.Кюстендил създава условия за развитие на детските таланти и способности.

ОДК гр.Кюстендил е отворен за всяка интересна детска инициатива.

През лятото ОДК организира традиционния летен отдих за децата с посещения на спортни бази, излети, походи, пленери и др.

Многобройните награди от международни и национални състезания, конкурси и фестивали са наша заслужена гордост.

Още за комплекаса може да прочетете ТУК.

Клубове и школи

Основният подход в дейността на ОДК е интегрираност на форми и съдържание. Същевременно се стремим към уникалност на формите на работа, а именно:

- ОДК дава възможност за свободен избор на вида и формата за реализация на участника;

- Заниманията се провеждат в нестандартна, различна от училищната среда обстановка;

- Дейността в ОДК е разнообразна по вид, съдържание и организация;

- ОДК създава условия за учебно-познавателна, творческа, спортна, състезателна и развлекателна дейност на децата от 6 до 18 години в съответствие с техните специални способности, интереси, дарби и талант;

- ОДК предлага гъвкави и мобилни учебно-приложни програми, отговарящи на променящите се интереси на децата и учениците;

- ОДК е превантивен център по отношение на всякакви вредни явления в обществото ни;

- ОДК подпомага професионалната ориентация и реализация на децата; Организационната структура на ОДК дава свобода за лична и екипна активност и творчество на преподавателите.

Област "Спорт" Област "Спорт" включва следните школи и клубове: таекуондо, тенис на маса, футбол, спортно ориентиране и шахмат. В школите и клубовете се работи за формиране на необходимите физически качества, за укрепване на опорно-двигателния апарат и кординация на движенията. Отделните спортове формират борчески и колективен дух /работа в екип/, създават условия за изграждане на другарство, приятелство, взаимопомощ и съпрачастност. Всяка година отборите по различните видове спрот се класират на призови места в държавните първенства. От групите на ОДК се селекционират най-добрите състезатели, които изграждат представителните отбори на клубовете по таекуондо, тенис на маса, футбол, спортно ориентиране и шахмат.

Област "Изкуства" В област "Изкуства" се работи за развитие и усъвършенстване на заложбите, способностите, таланта, фантазията и въображението на всяко дете. Изграждат се художествени умения, навици и естетически вкус. Формират се нравствени добродетели и общочовешки ценности.

Област „Науки и технологии” В област "Науки и технологии" се изязяват и развиват научно-познавателните и техническите способносити и интереси на децата в области авио и ракетомоделизъм. Заниманията се провеждат с ученици от І до ХІІ клас от училищата на община Кюстендил. Резултатите от дейността се представят на изложби, състезания, конкурси, викторини и други.

Още за комплекаса може да прочетете ТУК.

Локация
Държава България
Град Кюстендил
Адрес ул. "Марин Дринов" № 7 Телефони::+35978550615 +35978550616 Email odk.kn@abv.bg

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
    Лош           Добър