ДГ "Първи юни"

За нас

МИСИЯТА на детската градина е възпитаване хора на бъдещето: знаещи, можещи, с високо самочувствие, основано на получени знания и умения, изпълнени с оптимизъм и вяра в собствените сили. Модерно управление на детската градина, съобразено с модернизацията на българското образование по посока на европейските критерии за качество. Утвърждаване на детската градина като среда за културна и възпитателно-образователна работа, за творчество и център за сътрудничество между деца, родители и учители. Възпитателно-образователното взаимодействие е съобразено с Държавните образователни стандарти за предучилищно възпитание и подготовка, Конвенцията за правата на детето, Закон за закрила на детето и се осъществява на основание Наредба №5 / 03.06.2016г. / на МОН за предучилищно възпитание и подготовка. Учебното съдържание включва общи и специфични знания , умения и отношения в зависимост от насочеността на образователните направления по български език , литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, физическа култура, музика, конструиране и техника.

Виж тук

Приоритети

Обучение, базирано на компетентност. Осигуряване на комфорт на децата с различна етническа принадлежност и със специални образователни потребности. Развитие на емоционалната интелигентност на детето чрез индивидуална работа със специалист – логопед. Активно участие на родителите в живота на детската градина чрез постоянен диалог и взаимно доверие и подкрепа. Възпитаване на християнски и общочовешки добродетели в духа на националните традиции.

Виж тук

Цел

Щастливи деца – спокойни родители! Получаване знания и умения за живот, които ще помогнат на децата да разберат света, в който живеят, да осъзнаят собствената си значимост и да реализират пълния си потенциал. Развитие на интелектуалните и физическите способности на детето чрез търсене на единство и хармония в неговото умствено и духовно израстване в съвременното свободно общество.

Виж тук

Галерия

Разгледайте нашите снимки.

Виж тук

Локация
Държава България
Град Сандански
Адрес ул."Г. Казепов" 9

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
    Лош           Добър
  • ДГ Първи юни