ДГ №62 Зорница

 

Детска градина № 62 “Зорница” е общинска детска градина, създадена през 1950г. в гр. София, квартал “Христо Ботев“. Новата сграда е открита през 1975г. и отговаря на всички хигиенни изисквания за безопасно и здрравословно отглеждане и възпитание на децата, които са разпределени в четири възрастови групи.

За  децата с много любов и усмивки се грижат висококвалифицирани педагози.   

В ДГ № 62 “Зорница” са създадени всички условия за работа с деца в позитивна, здравословна, интерактивна и подкрепяща образователна среда.

 Децата в детската градина се отглеждат, възпитават и обучават при условия, които гарантират:    

- равен шанс за всички деца;     

- равни възможности за физическо, духовно и социално развитие;

- зачитане на техните права, свобода и сигурност;

- зачитане на индивидуалността и личното достойнство на всяко дете,

-  уважение, грижа и любов към детето;

-  възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност;

- приобщаване към националните традиции и културни ценности;

- целенасочена предучилищна подготовка;

В Детската градина се организират разнообразни културни събития за децата:  участия  в изложби, концерти, театрални представления, спортни състезания, работилници с родители.

Организират се екскурзии до Витоша, забележителности в столицата и страната.

Детската градина работи и по различни проекти, подпомагащи социализацията и личностното развитие на децата.

Мисията на ДГ „Зорница“ е:  Създаване на емоционален комфорт и подкрепяща среда. Стимулиране личностното развитие и социалното поведение на децата в съответствие с потребностите на обществото, в дух на уважение и толерантност към индивидуалните и културни различия, чрез използване на съвременни технологии и интерактивни методи.

Място където детето да се чувства щастливо и обичано.

Локация
Държава България
Град София
Адрес кв. "Хр. Ботев", ул. "502" № 6 Тел.: 02/9450663

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
    Лош           Добър