ДГ №33 Сребърни звънчета (с яслени групи)

Детска градина № 33 "Сребърни звънчета" се намира в ж.к. "Овча купел" 2, на ул. "Сребърни звънчета" № 4 в непосредствена близост до пазара на "Овча купел" 2. Удобни превозни средства, които можете да ползвате са: автобуси № 11, 60, 73 или 102.

В ДГ № 33 има две яслени групи за деца на възраст от 1 до 3 г. и седем  градински групи - за деца възраст от 3 години до постъпване в първи клас.

В двете яслени групи децата са смесени по възраст

Екип от висококвалифицирани педагози, медицински сестри и помощен персонал се грижи за децата с професионализъм, внимание и любов. Осигурили сме кабинет за ресурсен учител, който работи само с деца със специални образователни потребности по утвърден график. Ресурсният учител е на щат в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование София-град, а психолога и логопеда са на щат в детската градина.

Условията за възпитание и образование са много добри. Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. Образователната работа организираме съобразно държавните образователни стандарти за предучилищно образование. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност.

Детската градина разполага с: плувен басейн, музикален салон със сцена на две нива, оборудван физкултурен салон, кабинет по английски език и безопасно движение, кабинет за психолог и логопед, ателие по приложни дейности, детско футболно игрище със специално изградена трибуна и баскетболно игрище. Дворът на детската градина е с добре поддържани тревни площи; има много декоративни дървета, храсти и цветя; има обособени площадки за всички групи, оборудвани с различни спортни уреди, нови пейки, сенници и пясъчници /с калъфи за зимните месеци/, където децата играят спокойно и с удоволствие. В двора на детската градина има площадка по безопасно движение, оборудвана с подвижни пътни знаци и светофари.
 

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ: оптимизиран дневен режим; здравословно и рационално хранене; обич, внимание и закрила в приятелска атмосфера; общуване в кътове за игра и центрове по интереси; богата емоционална и духовна култура; целенасочена предучилищна подготовка; съхранени български традиции; равен шанс за всички деца-свобода на собственото мнение; природосъобразен начин на живот и безопасност на движението.
 

ПО ЖЕЛАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ, ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:
- плуване;
- модерни танци /имаме мажоретен състав/;
- футбол /имаме отбори по футбол/;
- приложни дейности;
- английски език;
- йога;
- баскетбол;
- народни танци.

 

Локация
Държава България
Град София
Адрес ж.к."Овча купел" 2 , ул."Сребърни звънчета" №4 тел.: 0878 467 378; тел./факс: (02) 956 14 79 e-mail odz33@abv.bg

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
    Лош           Добър