ДГ №177 Лютиче

 

Детска градина №177 "Лютиче" е общинско детско заведение, което е открито през 1979 година. Състои се от масивна триетажна сграда  и красиво озеленен просторен двор. В сградата се помещават 6 градински групи. Предстои изграждане на нов корпус за две яслени и две градински групи и огромен многофункционален салон.

 ДГ № 177 разполага с физкултурен салон, музикален салон, кабинет по математика и басейн.

Възпитателно-образователния процес се организира и провежда в съответствие с Държавните образователни изисквания за предучилищно образование и подготовка и осигурява готовност за училище.

Детското заведение има свой съвременен облик, добри педагогически практики, утвърждава творчески идеи и собствени традиции.

Активното участие на децата в образователните дейности и изявите им извън детското заведение развиват общата им физическа култура, стимулират и развиват артистичността им, изграждат самочувствие и умения за работа в екип. По желание на родителите и според наклонностите на децата осигуряваме допълнителни образователни дейности; чуждоезиково обучение по английски език, школа по модерни танци, школа по български народни танци, футбол, плуване, солово пеене на българска естрадна музика с микрофон и логопед.

В ДГ №177 са създадени условия за насърчаване пълноценното разгръщане на индивидуалния потенциал на децата съобразно собствените им възможности: ранно откриване на заложби, възпитаване култура на речта и поведение, създаване партньорски взаимоотношения с родители и общественост.

Локация
Държава България
Град София
Адрес ул. "Витиня" до бл. 100 cdg177@abv.bg тел. : 02/8473939

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
    Лош           Добър