ДГ №9 Пламъче

Детска градина № 9 „Пламъче” – гр. София, кв.Суходол е детско заведение с 44 годишен път в дебрите на образованието, търсещо иновационни технологии за формиране личността на 21 век.

ДГ № 9 „Пламъче” работи пo Програмна система, която е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на ДОС за предучилищно образование - полагане на основите за учене през целия живот, като се осигурява личностно развитие на детето, като се отчита значението на играта за детето.

В детска градина № 9 "Пламъче" няма специални групи, няма назначени специалисти - психолог, логопед и ресурсен учител.

Още за нас може да намерите на сайта ни ТУК.

Визия

Щастливи деца, мотивирани, творчески и уверени в себе си, с позитивна самооценка, толерантни към етносоциалните и физически различия, конструктивно взаимодействащи с околните и готови за успешно реализиране в живота.

Мисия

Да поставим основите в личностното развитие на подрастващите като бъдещи граждани на Европа, съчетавайки добрите традиции и необходимостта от модернизация на образованието – в съответствие с идеите и плановете, определени от Закона за предучилищно и училищно образование.

Приоритети

Включване на семейството, в процеса на обучение и възпитание на децата и изграждане на позитивна среда за развитие.
 

Изисквания

С ежедневния всеотдаен труд на всички, докосващи се до децата – родители, учители, пом.възпитатели – да се допринесе за реализирането на не една детска мечта.

Локация
Държава България
Град София
Адрес кв.Суходол,, ул."Овчо поле" №16, Телефони за контакт: 02/ 920 43 13 e-mail: cdg9_plama4e@abv.bg

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
    Лош           Добър
  • ДГ №9 Пламъче