Образование

Основи на индустрията

Индустрията за образование и обучение осигурява преподаване и съпътстващи услуги на всички, които участват в образованието и обучението, от предучилищното образование до сектора на висшето образование и други образователни програми за възрастни. Това включва услуги за подкрепа на хората, които предоставят образование и обучение - услуги като разработване на учебни програми, проектиране и оценяване на изпита.

Образователната индустрия наема и редица помощни служители и помощници, които работят в сферата на кариерното консултиране, консултиране, спортно трениране, стажове и стажове и подкрепа на учителите.

Възможности за работа

Следните сектори на образованието и обучението предлагат възможности за заетост:

  • Предучилищно и училищно образование
  • Висше образование
  • Специализирани програми

Какви са вашите перспективи?  Индустрии