Намиране на подходяща работа

 

От ранна възраст се учим да развиваме знанията и уменията, необходими за подсигуряването на работа. В много случаи, ние плащаме огромни суми пари, придобивайки квалификация, за да можем да влезем в работната сила.

 

Въпреки това, може да бъде предизвикателство да намерите работа, която ви подхожда. Трябва да вземете предвид вашите нужди, ценности и неща, които са важни за вас, в начина, по който живеете и работите.

 

Познаване на вашите ценности

Ползите, които получавате от работата, са силно свързани с вашите ценности. Когато знаете какви са стойностите ви по отношение на работата, можете да:

 

    • разберете какво се надявате да постигнете чрез работа

    • разберете какви са общите ви амбиции

    • си поставяйте смислени цели

    • изберете работа, която ще ви удовлетворява, дори когато сте с „празен джоб“

    • разберете защо се чувствате недоволни от работа, която не отговаря на вашите ценности.

 

Защо да работите?

Много хора казват, че работят, защото им осигурява доход. Това им осигурява финансова независимост и имат известен контрол върху живота си. Но какво, ако не работихме и имахме всеки ден за себе си? Няма ли да ни направи по-щастливи? Или мислите, че е парите ни мотивират да ходим на работа всеки ден?

 

Понякога парите наистина са единствената причина, поради която човек работи. Но повечето хора имат по-значими причини за работа.

 

    • Те обичат да прекарват дните си в нещо, в което са добри.

    • Те обичат да бъдат продуктивни.

    • Техните умения са необходими на други хора и те се чувстват задължени да ги предложат.

    • Те обичат да помагат на другите.

    • Работата увеличава тяхното самочувствие.

    • Те харесват срещите с хора.

 

Удовлетворение от работата

За много хора намирането на работа е много удовлетворяващо. Ако това е работа, която им харесва, тя дори може да не изглежда като работа.

 

Да ти плащат, за да направиш нещо, което харесваш и да си добър, може да е прекалено хубаво, за да е истина. 

 

Ето няколко аспекта, които могат да направят работата удовлетворителна:

 

    • заплащането да е достатъчно, за да удоволетвори най-важните ви нужди

    • получавате заплата, която е справедлива за работата, която вършите

    • да работите в среда, която осигурява вашата безопасност

    • дава възможност за социализиране

    • да ви се дадат нови предизвикателства, които ви помагат да растете и да бъдете креативни

    • да се чувствате добре, докато придобивате опит и статус

    • да бъдат признати от вашите колеги и началници.

 

Цялостното удовлетворение от работата обикновено идва в комбинация от „вътрешни“ и „външни“ фактори:

 

    • Вътрешната удовлетвореност от работата се отнася до вида на работата, която извършвате и задачите, свързани с позицията.

    • Външната удовлетвореност от работата е свързана с условията на работа, като заплата, колеги и мениджър.

 

Осъзнаването на вида работа, която вършите и нещата, от които се нуждаете за удовлетворение от работата, ще ви помогнат да идентифицирате и коригирате вашите очаквания.  Кариерни статии