МБАЛ - Търговище АД

"

За болницата

Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище АД е лечебно заведение за болнична помощ, което осъществява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за лечебните заведения, Търговския закон и останалите действащи нормативни актове. МБАЛ-Търговище АД – гр. Търговище директно обслужва населението от Търговищка община, включваща следните населени места: гр. Търговище и селата: Стража, Разбойна, Пролаз, В.Левски, Пробуда, Вардун, Черковна, Копрец, Преселец, Търновца, Драгановец, Руец, Овчарово, Баячево, Надарево, Кралево, Певец, Ловец, Острец, Осен, Маракиополско, Буховци, Алваново, Бистра, Съединение, Г. Соколово, Ралица, Давидово, Подгорица, Здравец, Момино, Лиляк, Александрово, Божурка, Г. Кабда, Пресиян, Цветница, Братово, Пайдушко, Буйново, Пресяк, Твърдинци, Мировец, Дралфа, Кръшно, Маково, Миладиновци, Голямо Ново, Росина, Кошничари.

Виж тук

Галерия

Разгледайте нашата галерия.

Виж тук

История

„Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище”АД осигурява качествена болнична помощ, съответна на общоприетите стандарти, включваща диагностична, лечебна и рехабилитационна дейности. През годините лечебното заведение се развива до сегашния си вид. Историята на здравеопазването има своите дълбоки корени в Търговище. Отнася се още в първите години след Освобождението – 1978 г., когато вероятно през месец ноември е открито първото здравно заведение в града. Няколко месеца след това болницата в Ески Джумая /Търговище/ става държавна третостепенна. Първият назначен лекар е Д-р Димо Куюмджиев завършил медицина във Виена. Зданието, използвано за болница е обикновено жилище, в което са разположени 20 легла. Основните специалности, по които са били лекувани пациентите са вътрешни болести, хирургия и инфекциозни болести.

Виж тук

"

Здравно – консултативен център

На 21.10.2015г. „МБАЛ–Търговище АД” гр. Търговище разкри Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве. Той се открива по договор с Министерството на здравеопазването във връзка с изпълнение на Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве /2014-2020г/ . В Центъра ще се осъществяват здравно-информационни, здравно-обучителни, здравно-консултативни, медико-социални дейности, психологическа консултация, координиращи и насочващи услуги за млади хора, бременни, родилки и деца до 18 г., с цел подобряване на интегрираното, съвременно обслужване на посочените целеви групи. Здравните услуги ще се предоставят от квалифицирани медицински специалисти – лекари специалисти по акушерство и гинекология, по педиатрия, медицински сестри/акушерки, както и от немедицински специалисти – социален работник и психолог. Услугите ще се предоставят на място в Здравно-консултативния център и/или в дома на потребителя при предварително изготвен график.

Виж тук


  Компании