Лидерство и лидерски умения

 

През последните няколко години глобалните промени оказаха дълбоко въздействие върху организациите, а много компании бяха принудени да навлязат в неизследвана територия. Значението на лидерския талант сега се реализира и много фирми инвестират сериозно в развитието на съществуващите си лидери, както и в наемането на хора с лидерски потенциал.

 

Тези проактивни мерки показват, че има три основни послания за таланта на ръководството:

 

    • Ключовият фактор за всяка организация е лидерският талант на ръководството.

    • Последното истинско конкурентно предимство е качеството на лидерите в бизнеса.

    • Талантът за лидерство стимулира бизнес резултатите.

 

Налице е явно объркване по отношение на понятията „лидерство“ и „управление“, тъй като двата термина често се разменят. Докато управлението е в администрацията - планиране, организиране, ръководене и контролиране на използването на ресурсите - лидерството се занимава повече с това да даде възможност на хората.

 

Лидерските умения идват от един човек. Те са известни, като 7 таланта на лидера:

 

    1. Самосъзнание - познаване на себе си, как се намирате над другите хора и вашето влияние върху тях.

    2. Даване на власт на други хора – дали наистина се интересувате и давате възможност на другите да свършат работата.

    3. Развитие на други - наставничество и предоставяне на възможности на другите да се учат.

    4.  Оспорване на статуквото - активно възприемане на промяната и предвиждане на по-добри начини за извършване на нещата.

    5. Комуникационни умения - слушане, говорене и информиране на другите.

    6. Да направите другите отговорни - да имат смелостта и способността да се справят с трудните въпроси.

    7. Предоставяне на обратна връзка - предоставяне на постоянни съвети, за да могат другите да се учат и да надграждат.

 

Всеки може да бъде лидер, не само онези хора, определени за официална управленска роля. За разлика от древните теории, които вярват, че само някои хора са били родени за лидери, добрата новина е, че лидерските умения могат да бъдат развити. Това е важно, защото не всички са родени талантливи, за да водят по пътя другите, а дори и тези, които вече са лидери, винаги могат да доразвият уменията си.

 

Има многобройни предизвикателства за хората на всички нива на организация, които изискват талантливи лидери, независимо дали са в определена роля или не. Променящите се демографски показатели, като застаряването на работна ръка, културното многообразие и случайното привличане на работната ръка, създават необходимостта, талантливи лидери да ръководят, наставляват и поддържат хората на работното място.

 

Независимо дали сте във формална роля на авторитет или сега започвате кариерата си, проверката на собствените си седем лидерски таланти ще ви даде представа къде и как трябва да се развивате в бъдеще.  Кариерни статии