Личен ПР – изгради личен брандинг

 

Личната марка, е за това как представяте вашите уникални умения и способности, образа, който проектирате за себе си, начина, по който се позиционирате на пазара, как се изграждате името си, стойността, която носите, и как управлявайте репутацията си.

 

Преди всичко обаче, личното брандиране е начин да се представите, както онлайн, така и офлайн. 

 

Определяне на професионалната ви идентичност

Преди да решите да създадете лична марка, трябва да разберете каква е вашата професионална идентичност. Това е вашата концепция за себе си, създадена чрез вашите вярвания, ценности, мотиви и преживявания. Не можем просто да излезем и да построим къща, без да имаме добра солидна основа. С личното си брандиране, нашата професионална идентичност е основата за нашата марка.

 

За да ви помогнем да разберете каква е вашата професионална идентичност, опитайте се да създадете някои твърдения, които казват следното:

    1. кой и какво сте във вашата кариера

    2. какво правите (проблемите, които решавате за хората и бизнеса)

    3. Вашите основни предимства и умения (начините, които използвате, за да помогнете на хората и бизнеса да разрешат тези проблеми)

    4. вашата област на специализация (къде е вашият най-голям професионален интерес и къде имате най-голям опит и умения)

    5. стойността, която носите на организацията (какво можете да постигнете)

    6. Вашите цели и мисия

 

Как да накарате личната си марка да комуникира 

След като сте определили своята професионална идентичност и марка, трябва да я съобщите. Първото нещо, което трябва да направите, е да изградите стратегия за видимост.

 

Започнете с няколко платформи. Личен уебсайт на портфолиото е добро начало. Тук можете да покажете примери от вашата работа, както и примери от практиката. LinkedIn е друга голяма социална медийна платформа, която можете да използвате, за да комуникирате с вашата марка, да уголемите профила си и да увеличите размера на вашата мрежа.

 

Друг чудесен начин да съобщите вашата марка е чрез създаване на съдържание. Знанията в главата ви, имат стойност за другите, затова помислете за създаване на оригинално съдържание и споделяне на съдържанието на други хора, особено ако това е във вашата област.

 

Предимствата на силната лична марка

Притежаването на добра силна лична марка със стратегия за комуникация, ще донесе огромни ползи за вашата кариера. Тя ще ви даде възможност да се позиционирате, като експерт по темата в своята област, да придобиете по-голямо чувство за цел и насока на кариерата си, да изградите доверие и да спечелите конкурентно предимство на пазара на труда. Преди всичко обаче мощната лична марка ще ви помогне да привлечете повече възможности.  Кариерни статии