Кратко ръководство за вземане на решения за кариерата си

 

Всички сме изправени пред много ситуации, които изискват вземане на решения за кариера. Всеки ще управлява това по свой собствен начин, тъй като всяка кариера е уникална.

 

Има смисъл всеки от нас да поеме колкото се може повече контрол над кариерата си. По този начин ще бъдем в по-добра позиция да генерираме собствен план за кариера и да вземем необходимите решения, за да го приложим.

 

Ученето как да се вземат ефективни решения за кариера е от решаващо значение. Ще ви помогне да:

    • управлявате и контролирате кариерата си

    • да се адаптирате към промяната

    • възползвайте се от възможностите за кариера, когато възникнат.

 

Какъв е вашият стил на вземане на решения?

Вземането на решения може да бъде сложно. За да направим избор, трябва да вземем предвид настоящите ни ценности, интереси, склонности и предпочитания, докато се опитваме да разберем информацията, идеите и впечатленията, идващи от света около нас.

 

Как вземате важни решения? Повечето хора имат свои предпочитания. Те могат да варират от работата, интуитивно и според това, което чувствате за правилно, до правене на неща стъпка по стъпка по подреден, рационален и систематичен начин. Някои хора могат да пазят нещата за себе си, претегляйки решенията в собствената си глава. Други ще искат да включат хората, които познават, да събират и тестват своите идеи и мисли.

 

Помислете за кариерните решения, които сте взели, когато избирахте своите предмети/специалност в училище или университет.

    • Колко сте били сигурни за следващите си стъпки?

    • Как сте взели решение?

    • Имало ли е някакви важни влияния?

    • До каква степен това беше добре обмислено, съзнателно решение, основано на проучване?

    • Събрахте ли много информация и генерирате набор от опции?

 

3 пречки за ефективно вземане на решения

Вземането на решения, които засягат кариерата ви, може да бъде сложно по няколко причини.

    1. Последиците от дадено решение могат да бъдат значителни,  но обикновено не е възможно да имате цялата информация.

    2. Може да има много алтернативи, всяка със собствен набор от компромиси.

    3. Кариерните решения могат да включват сложни междуличностни проблеми, произтичащи от участието на други хора, включително нашето семейство, партньори и приятели.

Като се имат предвид тези бариери, не е изненадващо, че повечето от нас на някакъв етап са взели решения за кариерата си, които не са били напълно рационални и логични. Вместо това, обстоятелствата и емоциите са ни повлияли върху тях.

 

Добрите кариерни решения ще зависят от вашата готовност

Често хората се опитват да вземат решения за кариерата си, без да се питат дали са готови да го направят. Ето няколко причини, поради които може да не сте готови да вземете конкретно решение за кариерата си:

    • Може да ви липсва мотивация и да се чувствате, че в дадено време „правилната“ кариера ще се дойде просто сама.

    • Може да бъдете нерешителени и объркани от вземането на решения.

    • Може да имате убеждения и предположения, които не се основават на реалността. Например, „аз вярвам, че има само една идеална кариера за мен“ или „имам само един шанс да взема решение за кариерата си“.

    • Може да ви е трудно да се ангажирате с конкретен избор на кариера, страхувайки се, че може да пропуснете по-добър вариант.

    • Може да се окаже предизвикателно да балансирате важността на вашите идеи с важността на идеите на други хора (особено на хора, които са ви близки).

Да се подготвим да вземем ефективно решение за кариерата си започва със самосъзнание. Отделете малко време да обмислите стила си на вземане на решения. Какво трябва да откриете, направите или трябва да вземете това решение? Време? Информация? Умения? Ангажимент? Вдъхновение? Подкрепа? Доверие? Друго?   Кариерни статии