6 сектора с нововъзникващи професии

 

Новите научни открития и бързите промени в технологиите подчертават перспективата за нови и вълнуващи кариери през 21-ви век. Дигиталната ера например означава, че никога не сме били по-глобално свързани, отколкото сме днес. И така, какво ще означава това за бъдещето? Какви са възможностите за напускане на училище или за онези, които мислят за промяна на кариерния си път?

 

В България има много нови и нововъзникващи работни места и индустрии, които не съществуват в сегашната си форма преди няколко години. Ранното идентифициране на тези нови възможности е важно, за да се гарантира, че програмите за образование и обучение подготвят нашата работна сила със знанията, уменията и способностите, необходими за запълването на тези работни места в бъдеще.

 

„Има много нови и нововъзникващи работни места и индустрии, които не са съществували в сегашната си форма преди няколко години.“

 

Доминирането на големите данни е влияещ фактор за работните места с високо търсене; въпреки това има няколко други сектора, които предлагат нови възможности, включително:

 

    • Дигитален маркетинг: Анализът на данните предоставя възможности за ефективно измерване на ефективността и следене на възвръщаемостта на инвестициите.

    • Киберсигурност: Киберсигурността води до нарастващата необходимост от последователни и отговорни работници за цялата организация на дигиталния бизнес риск.

    • Здравеопазване: Позициите в центровете за извънболнична помощ и агенциите за домашно здравеопазване нарастват бързо. Заедно с целия спектър на доставчиците на здравни услуги.

    • Търговия на дребно: Индустрията на дребно взима идеи от стартиращия свят и инвестира в нови инициативи, които идентифицират възможностите за растеж в цифровите медии и технологии. Например, някои фирми използват информация от анализа на поведението на клиентите, за да създадат добре насочени стратегии за ангажиране и маркетинг.

    • Производство: Индустриалните процеси са по-фокусирани върху технологиите, а работниците във фабриките ще се нуждаят от нови умения за работа с лазери, усъвършенствани инструменти за контрол, оборудване и роботика.

    • Информационни технологии: Развитието на нуждите на потребителите и бизнеса изисква ефективни стратегии за мобилни и цифрови платформи.

 

Бъдете спокойни, че агенциите за набиране на персонал не търсят само хора с новопридобити знания, за да запълнят тези нововъзникващи професии; те също търсят хора със съществуващи умения или тези, които са готови да се преоткрият.  Кариерни статии