ХИМАТЕХ АД

За нас

"ХИМАТЕХ" АД е фирма-производител и търговец на химически продукти за различни приложения. Тя е наследник на преобразувания през 1991 г. Централен институт по химическа промишленост, създаден като научно-изследователска организация през 1954 година. Като наследник на Института по химическа промишленост, Химатех разполага със знания и експертиза, както и със специализирани технолози с дългогодишен опит в разработката на нови продукти. Освен с производство, фирмата се занимава и с лабораторни анализи и консултантски услуги в сферата на химическата промишлиност.

Виж тук

Блог

В своя блог Химатех АД ще се стреми да информира клиентите си за съставките, които използва, за новите тенденции в химическата промишлиност, както и за интересни факти от света на химията. Всяка статия цели да даде повече данни за определен продукт или да обогати познанията на читателите в определени области на химията като антикорозия, полимерни подови покрития, миещи средства, текстилно-спомагателни препарати и други. В блога ще пускаме и новини за нови продукти, открития, свойства или обекти, на които сме помогнали с нашите продукти или услуги.

Виж тук

Продукти

Химатех предлага изработката и по поръчка полагането на саморазливни подове за болници и лаборатории. Покритията могат да бъдат матови или гланцови!

Виж тук

Лаборатория

Химатех АД e наследник и продължител на традициите на Централния Институт по Химическа промишленост, създаден през шестдесетте години на 20-ти век към Министерството на Химическата Промишленост. Още с основаването на института е сформирано звено за контролно-аналитична дейност - лаборатория за изпитания и анализи. В последствие се обособява като лаборатория, която от 1974 година е упълномощена да извършва държавни изпитвания на химически продукти.

Виж тук


  Компании