Кариерно вземане на решения чрез самосъзнание

 

Ако вашите интереси и ценности са добре подбрани за вашата работа, вероятно ще бъдете щастливи и успешни. Но за много хора промяната е обикновена. Техните интереси се променят с времето. Страстите се откриват и преоткриват. А старата им работа вече не изглежда толкова добра. Ако сте в такава позиция, добра отправна точка е да отделите известно време, за да опишете човека, който сте сега и мечтите си за бъдещето.

 

Това ще генерира емоционални реакции и много идеи, някои добри, други не. Може би проблемите и чувствата, които смятате, че отдавна са изчезнали или които не сте разпознали преди, ще се издигнат на повърхността. Така че продължете внимателно и с темпо, което работи най-добре за вас.

 

Каква е вашата страст?

Наистина се концентрирайте върху това, което ви вдъхновява. Колкото повече знаете за това, което ви кара да бъдете щастливи и успешни, толкова по-добри решения ще направите за промяна на посоката. Добрите въпроси, които трябва да си зададете, включват:

 

    • Какво бихте направили безплатно? Това фокусира вниманието ви върху важните неща, които имат значение в живота ви.

    • Какво бихте съжалявали, че не сте направили в живота? Има ли нещо, което винаги сте искали да сте направите?

 

Познаване на вашите ценности

Има два вида ценности, които ще изпитате в живота си.

 

    1. Основните ценности са принципи, на които държите. За разлика от страста ви, те рядко се променят. Те определят чувството ви за себе си и ви помагат да знаете какво е правилно за вас в ситуации, които изискват морална преценка.

 

    2. Променливите ценности са стойности, на които най-вероятно се фокусирате най-много, когато мислите за промяна на посоката на кариерата. Например, хората, които започват работа, могат да бъдат водени от успех и статут. Но тъй като животът продължава, балансирането на работата с ежедневните отговорности може да стане по-важно. Определянето на вашите ценности включва уреждане на това, което е наистина важно за вас. Няма „правилни“ или „погрешни“ ценности, а само различни. Намирането на работодател, чиито ценности и отговарят на вашите, оказва голямо влияние върху удовлетворението от работата ви.

 

Примери за ценности могат да включват неща като:

 

    • балансиране на семейството, работата и социалните аспекти на живота ви

    • да помага на другите, индивидуално или в групи

    • учене от другите

    • разработване на идеи, програми и продукти

    • определяне на вашия работен график и приоритети

    • работа в екип за постигане на резултати

    • управление на други и ръководене на техните работни дейности

    • близки лични отношения на работното място

    • конкуриенция с другите за постигане на резултати

    • да се придържате към рутината и да можете да предскажете структурата на вашия работен ден

    • обучение за повишаване на знанията за работа и перспективите за кариера.

 

Добрите въпроси, които трябва да си зададете, като начин за разкриване или определяне на ценностите ви, включват:

 

    • Кога сте били най-щастливи и каква беше причината за това щастие? Помислете за личния си живот, както и за работата си. Може да сте били най-щастливи по време на работа, когато компанията, в която работите е пуснала нов продукт, който е тясно свързан с вашите ценности. Дните в училище може да са били щастливи, защото обичате да учите нови неща.

    • Кога бяхте най-изпълнени и удовлетворени, и какво допринесохте за това преживяване? Може би вашите нива на удовлетвореност са най-високи, когато сте управлявали кетъринг с участието на нови хора? Или може би са се покачили, когато сте подписали договор за спонсорство за вашия спортен клуб?

 

Отговорите ви ще покажат списък с ценности. Опитайте се да изберете най-добрите пет. Това са ценностите, които ще трябва да имате предвид при избора на работа.  Кариерни статии