Кариерно ориентиране

 

Твърденията, че 40% от работните места няма да съществуват в бъдеще, са безполезни за младите хора, които мислят да започнат работа. Реалността е, че някои работни места вече няма да съществуват, ще бъдат създадени нови работни места и повечето работни места ще претърпят някаква промяна. Необходимите за работа умения се променят. Но можете да планирате тези промени.

 

Страховете от автоматизацията и изкуствения интелект (AI), които унищожават бъдещата работа, са добре обосновани - новите технологии променят начина, по който работим. Но тъй като сегашната работна сила застарява, бъдещите поколения ще имат много възможности за работа, ако придобият подходящите умения.

 

Работа на бъдещето

 

Перспективата за съществуването на единна професия за цял живот става все по-малко вероятна. Днес 15-годишните деца вероятно ще имат 17 различни работодателя в пет различни кариери.

 

Когато обмисляте коя кариера да изберете, трябва да имате предвид, че рисковите работни места са тези, които са силно рутинни и имат повтарящи се и / или предвидими процеси, изискващи точност. Те включват административни и чиновнически дейности, като рецепционист или служител за въвеждане на данни. Автоматизацията или изкуствения интелект ще заменят тези работни места, ако вече не са.

 

Не-рутинните дейности, които изискват разрешаване на човешки проблеми, креативност, адаптивност, гъвкавост, физическа сръчност и умения за общуване, ще бъдат работата на бъдещето. Изискващите физическа близост и междуличностни умения. Примерите включват проектиране, дизайн, строителство, образование, здравни услуги и грижи.

 

Кои отрасли показват растеж?

 

Министерството на заетостта, уменията, малкия и семейния бизнес предвижда, че през петте години до май 2023 г. заетостта ще се увеличи в 17 от 19-те големи индустриални сектора в Австралия. В два ще намалее: селското стопанство, горското стопанство и риболова; търговия на едро.

 

Почти две трети от растежа на заетостта се очаква да бъде в четири сектора: здравеопазване и социално подпомагане; строителство; Образованието и обучението; професионални, научни и технически услуги. Ще се отворят работни места за хора с умения в съответните сектори.

 

Предвижда се да се създадат нови работни места в различни професии. Грижата за възрастните хора и хората с увреждания, медицински сестри, грижите за децата, програмирането на софтуер и приложения и ресторантьорството са петте най-големи области на растеж.

 

Но заетостта в пет големи професионални групи също се очаква да намалее: лични асистенти и секретари, офис мениджъри и програмни администратори, оператори на машини и стационарни предприятия, земеделски стопани и управители на стопанства, както и служители за офис и офис поддръжка, вероятно ще бъдат заменени от автоматизация или Изкуствен Интелект.

 

Уменията, които младите хора могат да научат сега

 

Постигането на университетска степен вече не означава автоматично, че ще получите незабавна и значима работа. Равнището на безработица сред младежите висшисти се увеличава по-бързо, отколкото при тези без висше образование. Според Фондацията за млади австралийци, за преход от  редовно обучение към пълно работно време отнема средно 4,7 години. Изследване на Фондацията за млади австралийци установи, че има четири ключови фактора, които могат да ускорят прехода от образование към работа на пълно работно време:

 

    • Образование, което изгражда умения, като решаване на проблеми, комуникация и работа в екип

    • Способност за извършване на съответния платен трудов опит

    • Намиране на заетост в сектор, който расте

    • Оптимистично мислене.

 

Работодателите на технически и търговски работници все още поставят най-голям акцент върху уменията, специфични за длъжността, но във всички работни сфери, уменията, които притежавате са най-важни. Работодателите търсят предимно други умения за комуникация, следвани от организационни умения, писане, планиране и детайлна ориентация, работа в екип и решаване на проблеми. Трябва да сте сигурни, че имате и умения, като например дигитална грамотност, критично мислене и креативност.  Кариерни статии