Кандидатстване на държавна позиция

 

Правителствените отдели и агенции обикновено търсят завършилите през първата половина на годината. Тези програми обикновено включват една или две години работа на пълно работно време, включително програми за професионално развитие и обучение, наставничество и ротация на работа в няколко части на организацията.

 

Процесите на подбор могат да включват подаване на писмена или онлайн заявка, която може да съдържа мотивационно писмо, резюме и отговори на критериите за подбор. Ако сте включени в списък, може да бъдете помолени да извършите редица тестове, да посетите център за оценка и да посетите интервю.

 

Университетските кариерни центрове предоставят услуги, които да ви помогнат с тези процеси. Персоналът може да ви обясни какво да очаквате и да ви помогне с молбите и интервюта.

 

Критерии за подбор

Магистърските програми са силно конкурентни процеси, така че е важно да се разбере критериите за избор на желаната от вас роля, които са нужни в процеса на кандидатстване. Критериите за подбор са уменията, знанията, качествата и опитът, необходими за извършване на работата в отдела.

 

Как пишете отговорите на критериите за подбор? Един подход е да се използва методът STAR. Това означава, че разказвате история за опит, който обхваща:

 

    • ситуация: задайте контекста на историята

    • вашата задача: какво трябваше да направите

    • вашите действия: какво сте направили, как и защо го направихте

    • резултати: какво влияние ви оказа.

 

Като например „демонстрирана аналитична способност“. Това, което не правите, е да пишете:

 

Аз анализирах много въпроси и проблеми по време на своята научна степен.

 

Това, което правите, е да разкажете история за конкретен пример, който обяснява как сте приложили способността си да анализирате проблем или проблем. Например:

 

По време на научната ми степента за изследване на околната среда проучих глобалните проблеми на замърсяването. Класът беше разделен на шест проектни групи, всяка от които получи специфична зона на замърсяване. Моята група изследваше океаните. Бях назначен за ролята на ръководител на проекта от лектора и моята задача беше да работя с моя екип от шест души и да разработим план за проекта.

 

Като се има предвид широчината на темата, реших първата ни задача да бъде анализиране на темата по-нататък, за да можем да ограничим фокуса. След обсъждане, всеки от нас взе аспект на темата и проведе литературен преглед. Седмица по-късно се срещнахме, за да съберем информация. Поканих всеки член на екипа да обобщи техните заключения. След това проведох дискусия, за да идентифицирам ключови въпроси, основани на изискванията за курса, австралийските екологични задължения и въздействието върху замърсяването. Този анализ предизвика по-нататъшни изследвания, които използвахме през следващата седмица, за да постигнем съгласие по нашия основен въпрос - замърсяването на морето с пластмаса.

 

Поощрих двама от членовете на екипа, да подготвят кратко представяне пред лектора за нашите констатации и препоръки за проекта. Лекторът беше впечатлен от анализа на моя екип и ме поздрави за ръководството на екипа.

 

Забележете в тази история, първият параграф дава ситуацията и задачата, в средата са изброени предприетите действия, а в последния параграф са дадени резултатите.

 

Забележете, че тази история също говори за работа в екип и ръководство на екипа. Всяка история ще обхваща други умения и качества в допълнение към основния фокус на критерия.

 

Вероятно се чудите къде намирате подходящи истории? Обмислете следните въпроси:

 

    • Вашият курс изисква ли работа в екип?

    • Участвате ли в университетски клубове и асоциации?

    • Имате ли работа на непълно работно време?

    • Вашият курс включва ли програми за интегрирано обучение по работа?

    • Принадлежите ли към организации на общността?

    • Заемали ли сте лидерски позиции?

    • Получавали ли сте награди?

 

Ако мислите за участието си в такива ситуации, ще можете да изработите подробен отговор на примера по-горе.  Кариерни статии